Navigacija

Mirjana Marković, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine viši asistent 27. avgust 2020.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EIUO Integralno upravljanje otpadom
Akademske studije prvog ciklusa
1C07EOS664 Upravljanje otpadom
1C07HOS207 Zaštita životne sredine
1C10TNS1015 Tehnologija i životna sredina
1C13GNS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13GOS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13EOS1076 Aerozagađenje i zaštita vazduha
1C13EOS1085 Održivi razvoj i životna sredina
1C13EOS1091 Upravljanje otpadom
1C13EOS627 Ekološka primjena GIS tehnologija
1C13EOS630 Tehnologija zaštite životne sredine
1C13POS1028 Upravljanje čvrstim otpadom
1C18TNS1015 Tehnologija i životna sredina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Biometeorological Conditions During Hot Summer Days in Diverse Urban Environments of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)

  DOI https://doi.org/10.5937/gp26-35456
  Časopis GEOGRAPHICA PANNONICA
  Godina 2022
  Autori Dragan Milošević, Goran Trbić, Stevan Savić, Tatjana Popov, Marko Ivanišević, Mirjana Marković, Miloš Ostojić, Jelena Dunjić, Renata Fekete i Bojan Garić
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 45
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/pannonica/papers/volume26_1_3.pdf

  QUALITY ASSESSMENT OF VEGETABLE OIL EFFLUENT DISCHARGED INTO SAVA RIVER

  DOI 10.7251/afts.2019.1121.085P
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2019
  Autori Dušica Pešević, Nebojša Knežević i Mirjana Marković
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2019/10/31/quality-assessment-of-vegetable-oil-effluent-discharged-into-sava-river/

Radovi sa skupova

  Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture

  Naučni skup International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)"
  DOI https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024
  Publikacija IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Veb adresa https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024

  Uloga lokalne samouprave u uspostavljanju integralnog sistema upravljanja otpadom

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Strana od 529
  Strana do 535

  The Climate Data Analysis of Banja Luka Area as the Basis of Agricultural Adaptation to Climate Change Planning

  Naučni skup International Scientific Conference People, Buildings and Environment
  Godina 2014
  Autori Mirjana Marković
  Strana od 592
  Strana do 603

Projekti

Dinamika klimatskih promjena i mogućnosti prilagođavanja u Republici Srpskoj

OPIS PROJEKTA Trenutno stanje klimatskih promjena u Republici Srpskoj Dosadašnja istraživanja pokazala su i sve veću varijabilnost klimata u svim godišnjim dobima na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Šest od posljednjih 10 godina su bile veoma suhe do ekstremno suve, a pet godine su bile obilježene ekstremnim poplavama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 2012. ...

Broj projekta 1259047
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim mr Dragan Milošević
dr Vladimir Đurđević
mr Marko Ivanišević
doc. dr Tatjana Popov
dr Jelena Luković
prof. dr Igor Zekanović
Vukosava Čolić, ma
prof. dr Davorin Bajić
Mirjana Marković, ma
Novica Lovrić, ma
dr Stevan Savić
Slobodan Gnjato, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 30.09.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

AKTIVNOSTI Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materije dolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrijednost, te se sakupljaju radi odlaganja. U toku realiэacije projekta biće izvedene sljedeće...

Broj projekta 1259011
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
Vukosava Čolić, ma
Mirjana Marković, ma
Damjan Vojnović
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Dušica Pešević
Saša Kremenović
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2018.
Završetak projekta 14.10.2020.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Monotoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

Nafta i njeni derivati danas su među najprisutnijim zagađivačima u životnoj sredini. Najvažni izvor ove vrste zagađenja je svakako saobraćaj, ali izvori mogu biti raznovrsni, uključujući toplane, razne industrijske grane i slično. Nakon što dospiju u prirodu, jedinjenja prisutna u zagađivaču naftnog tipa podliježu raznim hemijskim transformacijama, ali i migraciji u vodu...

Broj projekta 1259007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dušica Pešević
Projektni tim prof. dr Mališa Antić
prof. dr Milica Balaban
doc. dr Ivan Samelak
Mirjana Marković, ma
prof. dr Branimir Jovančićević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.10.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Kartiranje bujičnih slivova i modeliranje osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava u slivu rijeke Ukrine

Bujični slivovi na teritoriji Republike Srpske nedovoljno su izučeni i hidrološki istraženi, odnosno mjerenja padavina, vodostaja, proticaja i pronosa nanosa vršena su veoma kratko ili ih uopšte nema. U prognozi bujičnih poplava potrebno je poznavati, ne samo hidrometeorološke, već i geološko-geomorfološke, erozione, pedološke i druge uslove u slivu koji predstavljaju predispoziciju za pojavu i razvoj bujičnih poplava...

Broj projekta 1259009
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radislav Tošić
Projektni tim Novica Lovrić, ma
Mirjana Marković, ma
Dragica Delić
mr Marko Ivanišević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 25.05.2020.
Vrijednost projekta 16573.0 BAM

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim Mladen Babić
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Ilija Komljenović
Mirjana Marković, ma
prof. dr Zlatan Kovačević
Milan Šipka, ma
prof. dr Danijela Kondić
prof. dr Novo Pržulj
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Dušica Pešević
prof. dr Goran Trbić
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM