Navigacija

OGD09OOP - Objektno-orijentisano programiranje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Objektno-orijentisano programiranje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD09OOP izborni 7 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. -
Ciljevi izučavanja predmeta
Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisanog programiranja, kao i znanja i vještina u projektovanju, razvoju i implementaciji objektno-orijentisanog softvera korištenjem programskog jezika C++.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje osnovnog znanja o objektno-orijentisanom programiranju.
Sadržaj predmeta
Uvod. Koncept objektno-orijentisanog programiranja. Pregled programskog jezika C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Preklapanje operatora. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Izuzeci. Generičke klase i funkcije. Tokovi. Osnovi objektno-orjentisane metodologije. Enkapsulacija i modularnost. Klasifikacija operacija. Konstruktori i destruktori. Uvod u polimorfizam. Klasifikacija polimorfizma. Preklapanje funkcija i operatora. Konverzija. Veze između klasa: asocijacija, agregacija, kompozicija. Nasljeđivanje. Inkluzioni polimorfizam. Apstraktne klase. Višestruko nasljeđivanje. Generičke klase i funkcije. Prevencija otkaza. Rukovanje izuzecima.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, prezentacije, praktično C++ programiranje korištenjem DEV-C++ razvojnog okruženja.
Literatura
  1. Dušan Malbaški, "Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal", Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.
  2. Laslo Karus, "Programski jezik C++ sa rešenim zadacima", Akademska misao, Beograd, 2014.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave (5 poena), kolokvijumi (40 poena), seminarski rad (15 poena), domaći zadaci (10 poena) i završni ispit (30 poena).
Posebna naznaka
Nema.