Navigation

OGD09OOP - Objektno-orijentisano programiranje

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OGD09OOP7П + В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Нема.-
The goal
Постизање теоријског знања из објектно-оријентисаног програмирања, као и знања и вјештина у пројектовању, развоју и имплементацији објектно-оријентисаног софтвера кориштењем програмског језика C++.
The outcome
Стицање основног знања о објектно-оријентисаном програмирању.
Contents
Увод. Концепт објектно-оријентисаног програмирања. Преглед програмског језика C++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Насљеђивање. Полиморфизам. Изузеци. Генеричке класе и функције. Токови. Основи објектно-орјентисане методологије. Енкапсулација и модуларност. Класификација операција. Конструктори и деструктори. Увод у полиморфизам. Класификација полиморфизма. Преклапање функција и оператора. Конверзија. Везе између класа: асоцијација, агрегација, композиција. Насљеђивање. Инклузиони полиморфизам. Апстрактне класе. Вишеструко насљеђивање. Генеричке класе и функције. Превенција отказа. Руковање изузецима.
Methods of teaching
Предавања, презентације, практично C++ програмирање кориштењем DEV-C++ развојног окружења.
Literature
  1. Dušan Malbaški, "Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal", Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006. (Original title)
  2. Laslo Karus, "Programski jezik C++ sa rešenim zadacima", Akademska misao, Beograd, 2014. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Похађање наставе (5 поена), колоквијуми (40 поена), семинарски рад (15 поена), домаћи задаци (10 поена) и завршни испит (30 поена).
Special indication
Нема.