Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Андреје Марић

Мр Андреја МАрић, виши асистент Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, поднијела је Наставно-научном вијећу Филолошког факултета захтјев за формирање комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под насловом "...

ИЗМЈЕЊЕН Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - француски језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ненад Крстић, редовни професор, ужа научна област:  Специфични језици - фр...

ИЗМЈЕЊЕН и ДОПУЊЕН Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Петар Пенда, ванред...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 55. сједници одржаној 12.04.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја у саставу: 1. Др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област: Специфични језици - с...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - француски језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Проф. др Ненад Крстић, предсједник2. Проф. др Веран Станојевић, члан3. Проф. ...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у састав...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Оливера Дурбаба, ванредни професор, ужа научна област: Германистика, Филоло...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године Одлуку број: 09/3.293-17-7/14 о образов...

Угледна холандска пјесникиња, композиторка и хемичарка, Розали Хирс (Rozalie Hirs) гостовала је на Студијском програму енглески језик и књижевност Филолошког факултета 14. априла, 2014. године. Том приликом одржала је предавање кроз пјесничку презентац...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Жељка Бабић, ванредни професор, ужа научна област: Специфични језици - енг...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Данило Капасо, ванредни професор, ужа научна област: Специфични језици - и...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Петар Пенда, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевно...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Жељка Бабић, ванредни професор, ужа научна област: Специфични језици - енг...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област: Специфични језици - ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Божинка Петронијевић, редовни професор, ужа научна област: Њемачки језик, Ф...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10, 104/11 и 84/12) члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 19. Статута Филолошког факултета у Бањој Луци и чланова 6, 7 и 8. Правилника о п...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Жељко Ђурић, редовни професор, ужа научна област Италијанска књижевност, Фи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област Спе...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наставника за ужу научну област Специфичнi језици - италијански језик на наставним предметима: Савремени италијанс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наставника за ужу научну област Специфичнi језици - италијански језик на наставним предметима: Савремени италијанс...

Одлуком број 09/3.1-20/13, која је донесена на 40. сједници Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној дана 17.01.2013. (одлука израђена 28.01.2013.), изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наста...

Наставно-нучно вијеће Филолошког факултета донијело је, на сједници одржаној 10. јула 2013. године, Рјешење о именовању Комисије за преглед и оцјену израђене докторске дисертације у саставу: 1. Др Радмила Маројевић, редовни професор Универзитета у Беог...