Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгутин Мијатовић, ванредни професор, ужа научна област: Хортукултур...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Борислав Раилић, ванредни професор, ужа научна област: Механизација у ...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгоја Радановић, редовни професор, ужа научна област: Исхрана и физи...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Економика пољоприв...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранислав Станковић, доцент, ужа научна област Зоохигијена и здравстве...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгутин Матаругић, редовни професор, ужа научна област Анатомија и фи...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранислав Станковић, доцент, ужа научна област Зоохигијена и здравств...

Пољопривредни факултет Бања Лука, 09.10.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Бек Бранка, под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципринидн...

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци данас је обиљежио 21 годину постојања и рада. Централна активност поводом Дана Факултета била је свечана додјела диплома на којој су промовисана 103 дипломирана инжењера пољопривреде и три магистра пољоп...

На састанку ужег руковoдства Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) са представницима  студената, прихваћена је инцијатива  Студентског парламента Универзитета, подржана од стране представника Студентских организација организационих јединица Универзитета и ...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Радојке Пајчин, под насловом: "Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке (Salmo trutta morpha fario) у неким ријекама Дунавског слива" ...

Састав Комисије:Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета број 10/3.1238-56-14б/13 од 05.06.2013. године именована је Комисија у саставу: 1. Др Васкрсије Јањић, академик, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци...

Састав Комисије: 1. др Стево Мирјанић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој, предсједник Комисије 2. др Зорица Васиљевић, редовни професор, Пољопривредни факултет...

Дана 12. 04. 2013. године са почетком у 13.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Татјана Јовановић-Цветковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних орга...

Бања Лука, 22.02.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Дана 01. 03. 2013. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Јеленa Никитовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Метаболички профил високомлиј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија генетских манипулација Биљана Рогић

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Татјане Јовановић-Цветковић, под називом "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ" дата на увид јавности. Заинтересовани...

1. Проф. др Бранка Јаворник, редовни професор, БиотехниЕки факултет Универзитета у Љубљани 2. Проф. др Ђорђе Гатарић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци 3. Доц. др Љубомир Радош, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Веселина Калпачина, под називом "Утицај различитих адитива на производне перформансе и параметре крвног серума (метабoлички профил) прасади од 5-25 kg тјелесне масе" дата на увид јавности....

Избор у звање наставника на ужу научну област: Наука о земљишту, на предметима: Мелиорације и уређење земљишта, Мелиорације земљишта и Наводњавање (кандидат, др Сретенка Марковић).

1. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Економика пољопривређе и рурални развој, Пољопривредни факултет, Бања Лука, предсједник;2. Др Марко Иванковић, ванредни професор, ужа научна област Економика пољопривреде, 3. Др Сабахудин Бајра...