Навигација

Архива новости

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка и уградња вањских хидраната на локацији Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка и уградња вањских хидраната на локацији Булевар војводе Петра Бојовића 1А Прилог: Основни елементи уговора

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, налази се у прилогу Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, налази се у прилог Позив за достављање понуда

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка намјештаја за опремање свечане сале за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка намјештаја за опремање свечане сале за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој ЛуциПрилог: Основни елементи уговора 

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка радова на санацији свечане сале и тоалета (мушког и женског) за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка радова на санацији свечане сале и тоалета (мушког и женског) за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој ЛуциПрилог: Основни елементи уговора

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга друмског превоза за потребе Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга друмског превоза за потребе Универзитета у Бањој Луци налази се у прилогуПрилог 

Обавјештење о заједничкој јавној набавци рачунарске и техничке опреме за потребе пројекта „Fostering students` enterpreneurship and open innovation in university-industry collaboration“ за потребе Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Зеници

Обавјештење о заједничкој јавној набавци рачунарске и техничке опреме за потребе пројекта „Fostering students` enterpreneurship and open innovation in university-industry collaboration“ за потребе Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Зеници. Тенд...

Одлука о поништењу поступкајавне набавке сеизмографа са пратећом опремом за потребе Рударског факултета УБЛ

Одлука о поништењу поступкајавне набавке сеизмографа са пратећом опремом за потребе Рударског факултета УБЛ, налази се у прилогуОдлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ, налази се у прил...

Тендерска документацију за јавну набавку беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета УБЛ

Тендерска документацију за јавну набавку беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у прилогуТендерска документација   

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке намјештаја за опремање свечане сале на Машинском факултету Унивезитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке намјештаја за опремање свечане сале на Машинском факултету Унивезитета у Бањој Луци налази се у прилогуОдлука о избору најповољнијег понуђача

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке aпарата за звук, видеоснимање и репродукцију у оквиру Темпус Scentec пројекта за потребе Универзитета у Бањој Луци

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке aпарата за звук, видеоснимање и репродукцију у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Универзитета у Бањој Луци се на...

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке индустријског ласера у оквиру Темпус Scentec пројекта за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке индустријског ласера у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзи...

Oдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке мултимедијалне опреме у оквиру Темпус Scentec пројекта за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ

Oдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке мултимедијалне опреме у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универз...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији свечане сале и тоалета за потребе Машинског факултета УБЛ

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији свечане сале и тоалета (мушког и женског) за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у прилогуОдлука о избору најповољнијег понуђача 

Обавјештење о јавној набавци опреме у оквиру TEMPUS BAEKTEL пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе AГГФ-а Универзитета у Бањој Луци

Тендерска документација за јавну набавку аудио-визуелне опреме за стварање отворених едукативних ресурса у оквиру TEMPUS BAEKTEL пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе Aрхитектонско-грађевинско-...

Обавјештење о јавној набавци опреме у оквиру TEMPUS пројекта “Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study “ за потребе Машинског и Архитектонско-грађенинско-геодетског факултета УБЛ

Обавјештење о јавној набавци опреме у оквиру TEMPUS пројекта “Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study “ за потребе Машинског и Архитектонско-грађенинско-геодетског факултета УБЛТендерска документација

Извод из плана јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину

У складу са чланом 17. став (2) Закона о јавним набавкама, који се односи на обавезу објављивања плана набавки чија је вриједност већа од вриједности утврђених у члану 14. став (1) овог закона, објављује се Извод из плана јавних набавки Универзитета у ...

Извод из плана јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину

У складу са чланом 17. став (2) Закона о јавним набавкама, који се односи на обавезу објављивања плана набавки чија је вриједност већа од вриједности утврђених у члану 14. став (1) овог закона, објављује се  Прилог: Извод из плана јавних набавки Уни...

Додатно обавјештење за Конкурентски захтјев број 200-7-2-4-93/14

Додатно обавјештење за Конкурентски захтјев за достављање понуда за јавну набавку хотелских услуга у оквиру организовања 4. Међународног симпозијума и 20. Научно-стручног савјетовања агронома РС Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, објав...

Обавјештење о набавци рачунарске, сценске опреме и ласерског сјекача за ТЕМПУС пројекат 530810-TEMPUS-1-  2012-1-RS-TEMPUS-JPHES: "Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене

Обавјештење о набавци Тендерска документација Лот 1 Лот 2 Лот 3

Јавна набавка опреме за систем ватродојаве за потребе Електротехничког факултета УБЛ - поновљени поступак, „Сл. гласник БиХ“ бр: 45 од 09.06.2014. год.

Јавна набавка опреме за систем ватродојаве за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци-поновљени поступак. „Службени гласник БиХ“ број: 45 од 09.06.2014. године

Тендерска документација за јавну набавку робота за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Тендерска документација за јавну набавку робота за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци Анекси Тендерска документација - енглески Анекси - енглески