Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Оливере Поповић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Весна Килибарда,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Цвијете Брајичић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Мила Самарџић, р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Гордане Лубурић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Јулијана Вучо, р...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Славко Петаковић, ванредни професор, ужа научна област Српска књижевнос...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранко Тошовић, редовни професор, ужа научна област Словенска лингвисти...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милице Богдановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета у Бањој Луци број 09/3.1533-14а/15 која је донесена на сједници одржаној 14.10.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је мр Милица Б...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - енглески језик

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 72. сједници одржаној 10.11.2015. године донијело Одлуку број 09/3.1724-15б/15 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у саставу: 1. Др Ж...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик Нина Говедар

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милице Богдановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета у Бањој Луци број 09/3.1533-14а/15 која је донесена на сједници одржаној 14.10.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је мр Милица Б...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Опште студије књижевности

Oдлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Младен Шукало, редовни професор, ужа научна област Теорија...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - француска књижевност

Oдлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драган Богојевић, ванредни професор, ужа научна област Фра...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - енглески језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:  1. Др Игор Лакић, ванредни професор, ужа научна област: Енглески језик и лингви...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - њемачки језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - њемачки језик Heiko Nauth

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик Зорица Никитовић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сандре Новкинић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број 0913.295-8v115 која је донесена на сједници одржаној 13.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је ...

Извјештај Комисије о оцјени докторске дисертације кандидата мр Татјане Богојевић

На сједници Наставно-научног вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци одржаној 12.02.2015. године именована је Комисија за оцјену докторске дисертације "Културна и просвјетна делатност Адама Драгосављевића" кандидаткиње мр Татјане Богојевић у саставу:1...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик Бранислав Николић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - италијански језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Pasquale Musso, доцент, ужа научна област: Специфични језици - италијански...