Навигација

Архива новости

Састав Комисије: 1. Предсједник: Др Златко Бундало, редовни професор, ужа научна област Електроника и електронски системи, Рачунарски хардвер, Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци 2. Члан: Др Бранко Докић, редовни професор, ужа научна обла...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Телекомуникације

Састав комисије: 1. Др Милан Шуњеварић, редовни професор, ужа научна област: Телекомуникације, Истраживачко-развојни институт РТ-РК д.о.о. Нови Сад, предсједник2. Др Бранислав Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Телекомуникације, Истраживач...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број 20/3.1346-14/13 од 16.01.2013. године, именован је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника на ужу научну област Рачунарске науке, у...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.1004-1039/12, од24.10.2012. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Опш...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-331/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Телекомуникације, у сљедећ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-330/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Аутомати...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, број СП-01-1098/11 од 20.10.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Општа...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Електроника и електронски системи Татјана Пешић-Брђанин

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област "Телекомуникације":1. Др Милан Шуњеварић, редовни професор, ужа научна област Телекомуникације, РТ-РК Истраживачко-развојни институт, Нови Сад, пре...

Одлуком Научно-наставног већа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-01-1100/11, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извештаја за избор наставника на ужу научну област Рачунарске науке, у саставу: 1. др Зоран Јо...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Унверзитета у Бањој Луци, број SP-01-1094/11 од 19.10.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Општа е...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за ужу научну област "Аутоматика и роботика" др Милорад Божић, редовни професор, ужа научна област "Аутоматика и управљање" и "Вјештачка интелигенција", Електротехничк...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факутета у Бањој Луци, број Сп-01-1292/11, на 28. сједници одржаној 28.11.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за научну област Е...

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, бpoj Сп-01-1096, oд 19.10.2011. roдине, именована је Комисија за paзматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор наставника y cacтаву: 1. Дp Cлободан B...

Јавна набавка извођења радова на санацији крова зграде Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци доградњом мансарде. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, број СП-01-661/11 од 11.07.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Општа е...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-01-660/11, на 25. сједници одржаној 11.07.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за ужу научну облас...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-01-662/11 од 11.07.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Рачунарске науке, у с...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, број СП-01-496/11 од 08.06.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Општа ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Телекомуникације Младен Велетић.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физичке науке - Оптика Данијела Брадић - Вуковић.pdf