Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Дијане Симоновић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Техничке механике у грађевинарству

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04-2.2295/14 од 27.06.2014. године. Одлука Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор у академско звање, број 14/3.236/14, од 2...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радомира Цвијића

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.851/14 од 17.07.2014. именовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Радомира Цвијића за израду докторске тезе под наз...

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Борковића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Чворо

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 12.06.2014. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.634/14, којом је образо...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Јулије Алексић

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, број 14/3.373/14, донијете на сједници одржаној 31.03.2014. године, образован је Комисијиа за оцјену урађене докторске дисертације кандида...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Мацановића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на сједници одржаној д...

Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Владана Бранковића у саставу: 1. Др Мирјана Том...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на сједници одржаној д...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита насљеђа, физика и материјали у архитектури

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.242/14 од 25. фебруара 2014. године, образована је Комисија за писање Извјештаја по расписаном Конкурсу за избор у звање наставника за ужу научну о...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Менаџмент у грађевинарству - Наташа Поповић Милетић

Универзитет Оксфорд – Институт за стратешки дијалог додјељује стипендије за академску 2014/2015. годину дипломцима и младим професионалцима из Босне и Херцеговине и региона који желе да наставе постдипломске студије на Универзитету  Оксфорд. Weidenfeld...

Подаци о Комисији: 1. Др Дејан Љубисављевић, редовни професор, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 2. Др Ненад Јаћимовић, доцент, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађе...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Јосипа Билића

Састав Комисије: 1. Миодраг Ралевић, проф. др, д.и.а. Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 2. Миленко Станковић, проф. др, Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луц...

Састав Комисије: 1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора 2. Др Александра Ђукић, доцент, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора3...

Састав Комисије: 1. Проф. др Владан Ђокић, предсједник 2. Доц. др Бранкица Милојевић, члан 3. Проф. др Миленко Станковић, чланИзвјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектура унутрашњег простора и дизајн и ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.419/13 од 25.04.2013. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника з...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Саобраћајнице Љиљана Милић Марковић

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној дана ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1393/12 од 28.11.2012. године, образована je Комисијa за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1394/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1395/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...