Навигација

Архива новости

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Борислава Петковића

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Одбрана магистарског рада на тему "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима", кандидата Борислава Петковића, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 14. 07. 2016. годи...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Јелене Марковић

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Одбрана магистарског рада на тему "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutans L.)", кандидата Јелене Марковић, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 15. 07. 2016. године.  Одбрана ће се одржати у Биб...

​​​Одбрана докторске дисертације мр Зоре Чоловић-Шарић 

Дана 05. 07. 2016. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Зора Чоловић-Шарић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Ергостерол као маркер присуства микотоксина у храни за животиње". Одбран...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Ђорђа Ожеговића

Дана 29.06.2016. године Ђорђе Ожеговић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Извори и начини финансирања инвестиција у пољопривреди Републике Српске" Одбрана ће се о...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Јелене Марковић

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Јелене Марковић, под насловом: "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutansL.)" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Марине Антић

Дана 15.06.2016. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Марина Антић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Самоникле воћке парк шуме Старчевица". Одбрана докторске дисертације је јавна, ...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Драгославе Бјелошевић

Дана 14. 06. 2016. године кандидат Драгослава Бјелошевић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај бројности и дужине компетицијског дјеловања корова на кукуруз (Zea mays L.)". Одбрана ће с...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Борислава Петковића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Борислава Петковића, под насловом: "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима" дати на увид јавности. ...

Обавјештење о давању на увид докторске дисертације кандидата мр Зоре Чоловић

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зоре Чоловић, под називом "Ергостерол као маркер присуства микотоксина у храни за животиње" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољопривредног...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Данијеле Шијан

Дана 21.04.2016. године кандидат Данијела Шијан, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Евалуација пројеката прекограничне сарадње у Босни и Херцеговини". Одбрана ће се о...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика пољопривреде и рурални развој

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика пољопривреде и рурални развој Љиљана Дринић

Обавјештење о давању на увид докторске дисертације кандидата мр Зорана Маличевића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорана Маличевића, под називом "Утицај функционалности орошивача на квалитет заштите засада јабуке у зависности од норме третирања" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу до...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Марине Антић

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Марине Антић, под називом: "Самоникле воћке парк шуме Старчевица" дата на увид јавности.  Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољопривредног факултета у Бањој Луци од 1...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драго Милошевић, ванредни професор, ужа научна област: Заштита биља...

Дана 14.11.2015. године Јелена Цвијановић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Диверзификација активности пољопривредних газдинстава као модел одрживог руралног развоја - ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ненада Малића

Дана 05. 11. 2015. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Ненад Малић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-л...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Очување генетичких ресурса

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област: Очување генетичких...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хортикултура

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област: Хортикултура и Очув...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Дарије Војновић

Дана 20. 07. 2015. године кандидат Дарија Војновић, дипл. инж. пољопривреде браниће завршни - магистарски рад на тему: "Рурални туризам - шанса за диверсификацију прихода сеоских домаћинстава на подручју општине Лакташи"Одбрана ће се одржати у Библиоте...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Фејзе Беговића

Дана 23. 07. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Фејзо Беговић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro"Одбр...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Славице Милићевић

  Дана 13. 07. 2015. године са почетком од 11,30 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Славица Милићевић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање дејства линурона и прометрина на контролу корова...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Марије Дакић

Дана 13. 07. 2015. године са почетком од 09,30 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Марија Дакић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Проучавање коровске флоре у усеву соје и могућности њене контроле ...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Ненада Малића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Ненада Малића, под називом "Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-легуминозних смјеса" дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити ...