Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије за избор у звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Извјештај Комисије за избор у звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора - др Бранкица Милојевић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милана Јакшића

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци иименовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Милана Јакшића у саставу:1. Др Мато Уљаревић, ванредни професор, ужа научна обла...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број: 73/10, 104/11), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета (АГГФ) у Бањој Луци је на сједници одржаној дана...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радован Белеслина

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.341/15 од 02.04.2015. именовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Радована Белеслина, дипл. инж. грађ. за израду до...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Малине Чворо

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 02.04.2015. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.346/15, којом је образо...

Промјена локације одржавања Научно-стручног семинара "Енергетска  ефикасност у савременом градитељству 2015"

Због великог броја пријављених учесника, промијењено је мјесто одржавања Научно-стручног семинара "Енергетска ефикасност у савременом градитељству 2015" којег организује Архитектонско–грађевинско–геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци 27. марта 2...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем: 14/3.1513/14 од 18.12.2014. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геометрија облика (нацртна геометрија, перспектива, параметричка архитектура)

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем 14/3.56/15 od 21.01. 2015. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжењерска геодезија и управљање геодетским радовима

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжењерска геодезија и управљање ге...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађевинске конструкције

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, ужа научна о...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, геодинамика и успостављање геодетских референтних система, оквира и мрежа

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, геодинамика и успостављањ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем: 14/3.1513/14 од 18.12.2014. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађевинске конструкције

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Грађевинске конструкције, у саставу:1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, Архитектонско...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжењерска геодезија и управљање геодетским радовима

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжењерска геодезија и управљање ге...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање карата)

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање карата), у саставу: 1. Др Др...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора - др Невена Новаковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури Уна Умићевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Грађевинске конструкције

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Грађевинске конструкције - доц. др Снежана Митровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент - доц. др Снежана Митровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Техничке механике у грађевинарству

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Техничке механике у грађевинарству, у саставу:1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, Арх...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање непокретностима, катастар, уређење земљишне територије и просторно планирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1350/14 од 14. новембра 2014. године, образована је Комисија за писање Извјештаја по расписаном Конкурсу за избор у звање наставника за ужу научну ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци о иименовању Комисије за писање Извјештаја за избор у звање наставника број 14/3.1354/14 од 14.11.2014. године1. Др Гордана Ћосић, ванредни професо...