Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Текстилно инжењерство Свјетлана Јањић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у наставничко звање за ужу научну област Онтологија, по Конкурсу објављеном 20. 01. 2010. године Милена Карапетровић.doc

Покренута јавна дебата о WBC регионалном моделу сарадње универзитета и предузећа Пројектни тим WBC-VMnet пројекта (www.wbc-vmnet.rs), кога чини 13 партнера из 7 ЕУ и WBC земаља, припремио је за јавну расправу приједлог новог регионалног модела сара...