Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област енетика и Кинезолошка рекреација и кинезитерапија

На приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта од 29.01.2015. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 40. сједници, одржаној 26.03.2015. године, донио одлуку да се распише Конкурс за избор наставника на ужу научну обла...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Екрема Хаџића

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Л...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Жељка Ковачевића

Дана 29.01.2015. Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта актом бр. 11/3.55-5/15. именовало је Комисију за оцјену урађене докторске дисертације мр Жељка Ковачевића у саставу:1. Др Миленко Војводић, доцент, ужа научна област Теорија,...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Момчило Пелемиш, редовни професор, ужа научна област Спор...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др сци. Владимир Мутавџић, редовни професор, ужа научна обла...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др сци. Жарко Билић, ванредни професор, ужа научна област Кин...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На 6. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бања Луци одржаној 20.03.2014. године донијета је Одлука (Број: 11-3.392-9/14) да се распише конкурс за избор наставника на ужој научној области Кинези...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

На 9. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, одржаној 26.06.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.893/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор наставника у ужу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Момчило Пелемиш, редовни професор у ужој научној области С...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Мидхат Мекић, редовни професор, ужа научна област Тимски ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Раденко Добраш, доцент, ужа научна област Теорија, методик...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 8. сједници одржаној 29.05.2014. године, доније...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

На 6. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, одржаној 20.03.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.392-9/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор наставника у у...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На 5. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, оджаној 20.02.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.227-4/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор сарадника у ужу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта од 22.02.2014. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 29. сједници одржаној 19.06.2014. године, донио Одлуку бр. 02/04-3.2084-6/14 да се распише Конкурс за избор наставни...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци одржаној 14.02.2014. године донијета је одлука да се распише Конкурс за избор наставника на ужој научној области Кинезиологија у спорт. На основу члана ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 8. сједници одржаној 29.05.2014. године, доније...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци бр: 11/3-622-2/14 од 29. априла 2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме „Соколски покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. год...

На основу члана 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци је на 6. редовној...

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта је на 6. редовној сједници о...

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ...

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта, на 1. редовној седници одржано...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, бр.11/3.1258-7/13 од 24. септембра 2013. године, са 8. Сједнице Наставно-научног вијећа Факултета одржане 24. септембра 2013. године именована је Комисија ...