Навигација

Архива новости

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци на сједници Научно-наставног вијећа Медицинског факултета именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област  Психијатрија у саставу:  Др Марија Бургић-Радмановић, ванредни ...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.02.2011. године, до...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.03.2011. године, донијело је Одлуку број 0602-218/2011 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ...

Комисија за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација у саставу: 1. Др Славица Јандрић, редовни професор за ужу научну област Физикална медицина и     рехабилитација, Медицински факултет Бања Лука,...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бања Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бања Луци, Наставно-научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 11. 02. 2011. године донело...

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 14.12.2010., донијело је одлуку бр. 0602-891/2010 којом је формирана Комисија за писање извјештаја за избор наставника Медицинског факултета у Бањој Луци за ужу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Стоматологија (Стоматолошка протетика) Сања Гњато.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неурологија Александра Доминовић-Ковачевић и Далиборка Тадић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина Тијана Латинчић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Славица Јандрић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Славица Јандрић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Славица Јандрић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Славица Јандрић.doc