Навигација

Архива новости

Наставно–научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 02.02.2012. године, донијело је одлуку бр. 18-3-85/2012, о образовању комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Интерна медицина у саставу : 1. Др Драган Ма...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој ЛуциНаставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 16.12.2011. године, је донијело Одлуку број 0602-985/11. којом је именовало Комисију за ...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно- научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 15.03.2012. године, д...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на  сједници одржаној  дана 21.04.2011. године донијело  је одлуку бр: 01-1707/11  којом  је формирана Комисија у саставу: 1. Др  Предраг Грубор, ванредни  професор, ужа научна обла...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета  именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Епидемиологија, одлука број:0602-505/2011 од 09.06.2011. године у саставу: 1. Др Јања Бојанић, доцент ужа научна област Епи...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 15.03.2012. године, одлуком број: 18-3-228/2012 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Патолошка физиологија у сљед...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци Наставно-Научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 07.10.2011. године, донијел...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 02.02.2012. донијело је Одлуку бр. 18-3-86/2012 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања, те име...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 16.12.2011. године, на основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Уни...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци на сједници одржаној 10.02.2012.год., одлуком број: 18-3-83/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну облас...

Комисија за писање извјештаја по расписаном конкурсу за избор наставника за ужу научну област Нуклеарна медицина у саставу: 1. Др Владимир Обрадовић, редовни професор, ужа научна област Нуклеарна медицина Медицински факултет Београд 2. Др Звездана Рајк...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 16.12.2011. године,...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци, на сједници одржаној 24.11.2011. одлуком број:0602-886/2011 именовало је Комисију за припремање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Хирургија у саставу: 1. Др Небојша Станковић, р...

Сенат  Универзитета у Бања Луци  је  на  сједници одржаној  дана 21.04.2011. године донио одлуку бр: 01-1707/11  којим  је формирао Комисију у саставу: 1. Др  Предраг Грубор, ванредни  професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Бања Л...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 16.12.2011. године, донијело је одлуку број: 0602-989/2011 којом је именовало Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставн...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-999/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Патолошка физиологија у сљед...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-997/2011. именовало Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Физиологија у слиједећем саст...

Наставно-научно вијеће Медицинског факуклтета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 16. 12. 2011. године донело одлуку бр.0602-998/2011, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска з...

  На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци Наставно-Научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 16.12.2011. године, дони...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци дана 19. 12. 2011. год. донијело је Одлуку бр 0602-994/2011 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у наставно звања те именовала Комис...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци на сједници одржаној 07.10.2011. године, донијело је Одлуку број:0602-744/2011 о образовању  Комисије  за  писање извјештаја по расписаном Конкурсу од 24.08.2011.године за избор наста...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 16. 12. 2011. године до...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-1006/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА, у саставу: ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 24.11.2011. године, одлуком број:0602-885/11 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Пластична хирургија у саставу: 1. Др Злата Јањић, редовн...