Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-435/2012 од 19. јуна 2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци Маје Травар, за израду докторске тезе под називом „Интерферон ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-620/2012 од 24.09.2012. године, са Сједнице Наставно-науч...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 24.09.2012. године, Одлуком број: 18–3–611–2012. именовало Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања у слије...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета је на сједници одржаној 24.9.2012. г...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци на сједници одржаној 15.03.2012. године одлуком број:18-3-226/2012 именовало је комисију за избор сарадника за ужу научну об- ласт Офталмологија у саставу: 1. Др Милка Мавија, доцент, ужа научна о...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно- научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 18.06.2012. године, донијело је од...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 0602-911/2011. од 02.12.2011. године, са Сједнице Наставно-нау...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 0602-925/2011, од 2.12.2011. године именовани смо у Комисију за...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-285/2012, од 12.04.2012. године именована је Комисија ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 02.02.2012.г. одлуком број 18-3-88/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Ги...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-283/2012. од 12. 04. 2012. године, са Сједнице Наставно-н...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци   Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 0602-926/2011 од 02.12.2011.године, именована је Комисијa за оцјен...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ  ЛУЦИ Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-282/2012 од 12.04.2012. године, са Сједнице Наставно-нау...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-281/2012 од 12.04.2012. године, именована је Комисија за оцјену...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-284/2012 од 12.04.2012.године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сц Петковић др Весне, за израду докторске тезе под називом „Јавноздрав...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 0602-921/2011, од 2.12.2011. године именовани смо у Комисију за...

1. Др Ненад Лучић, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Раде Виледенчић, редовни професор, ужа научна област Гинекологија, опстетрициј...

 На основу чланова 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те чланова 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 15.03. 2012. го...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 12. 04. 2012. године донело одлуку бр.18-3-316/2012., којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска зва...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци, на сједници одржаној 15.03.2012. године именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина  у саставу: 1. Др Ра...