Навигација

Архива новости

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, на сједници одржаној дана 10.12.2012. донијело је одлуку број 18-3-916/2012 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу н...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-905/2012. од 3.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци др мед. Миладе Налесник, за израду докторске тезе под називом: „Б...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24.10.2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Ан...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТАУНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИСЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-735/12, са сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског фак...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-618/2012 од 24.9.2012 године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сц др Асима Мусића, за израду докторске тезе под називом: “Значај алф...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци те члана 4. и 5., Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Б...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Хирургија

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци, на сједници одржаној 24.11.2011. одлуком број:0602-886/2011 именовало је Комисију за припремање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Хирургија у саставу: 1. Др Небојша Станковић, р...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 18.06.2012. године је донијело Одлуку број  18-3-472/2012, којом је формирало Комисију за писање извјештаја за избор наставника Медицинског факултета у Бањој Л...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-734/2012 од 24.10.2012. године, са Сједнице Наставно-нау...

Наставно – научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци Сенату Универзитета у Бања Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци број 18-3-733/2012  са  сједнице одржане 24.10.2012. године, именова...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.04.2012. године Одлуком број: 18-3-321/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област  Хирургија у сљедеће...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-619/2012 од 24.09.2012. године именовани смо у Комисију за...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 24.09.2012. године, Одлуком број: 18 – 3 – 613 – 2012.    именовало  је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска ...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 24.09.2012. године, до...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 24. 10. 2012. године донело одлуку бр 18-3-737/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Науставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 24.09.2012. године, одлуком број 18-3-610/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну о...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4 и 5 Правилника опоступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научновијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сјединици одржан...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4 и 5 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сјединици одржан...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ  ЛУЦИ Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-621/2012 од 24.09.2012. године, са сједнице Наставно-нау...

Научно-наставном  вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-436/2012 од 18.06.2012.године, именована је Комисијa за оцјену...