Навигација

Архива новости

 На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/´10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 26.03.2013 године, до...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлу...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-367/2013 од 06.02.2013. године, именована је Комисија за оцјену ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно - научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-3-65/2013 од 06.02.2013. године именована је Комисија за оцјен...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.12.2012. године, доније...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у БањојЛуци Сенату Универзитета у БањојЛуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-66/2013 oд 06.02.2013. године, са Сједнице Наставно-научно...

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Научно-наставном вијећу Медицинског факултетаУниверзитета у Бањој ЛуциОдлуком Научно-наставном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-6/2013 а на основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласни...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета број 18-3-871/2012. године од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Нефротоксичност метотрексата к...

Oдлукoм Нaстaвнo-нaучнoг вијeћa Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци брoj: 18-3-902/2012. oд 03. децембра 2012. гoдинe имeнoвaнa je Кoмисиja зa oцjeну пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa мр. сц. др Сузaнe Савић, зa изрaду дoктoрскe тeзe пoд нaзивoм ...

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на сједници одржаној 10.12.2012. године донијело одлуку бр. 18-3-926/2012, којом је именован Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско ...

1. Проф. др Душко Вулић, Медицински факултет Бања Лука 2. Проф. др Александар Лазаревић, Медицински факултет Бања Лука 3. Доц.др Марко Шобот, Медицински факултета Бања Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЈОЈ ЛУЦИ На ос...

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци насједници одржаној 10.12.2012. донијело је одлуку бр. 18-3-925/2012 којом је формиранаКомисија за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Породичнамедицина у сљед...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.12.2012. године, одлуком број: 18-3-923/2012 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА, у саставу: 1...

  Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-903/2012 од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци. мед Саше Вујновића, за израду докторске тезе под називом " Ева...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-3-907/2012 од 03.12.2012.године именована је Комисија за оцјену ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 24.10. 2012. године, донијело је Одлуку бр 18-3-742 којом је образована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање изјештаја за избор наставника Медицинског факу...

НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ На основу члана 149. закона о високом образовању Републикe Српске (Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54.Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-918/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за у...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-889/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско з...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Б...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-922/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско зва...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.12.2012. године, доније...

 На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници о...