Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовања шумама

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовања шумама Братислав Матовић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Коришћење шумских ресурса Данијела Петровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума Бранислав Цвјетковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика и организација у шумарству

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика и организација у шумарству Драган Чомић

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Мирослава Мирковића, дипл. инж. шумарства

Дана 29.09.2016. године са почетком у 11,00 часова, у свечаној сали на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат Мирослав Мирковић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом: ,,ДЕБЉИНСКИ ПРИРАСТ БИЈЕЛОГ БОРА (Pi...

Обавјештење  о јавној одбрани магистарског рада  кандидата Славише Опачића, дипл. инж. шумарства

Дана 14.09.2016. године са почетком у 12,00 часова, у свечаној сали на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат Славиша Опачић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом: ,,Стање и проблеми газдовања буковим шумама ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовање шумама

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовање шумама - др Војислав Дукић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Драгана Чомића

Дана 14.07.2016. године са почетком у 11,00 часова на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат мр Драган Чомић браниће јавно докторску дисертацију под насловом : "Економско моделирање генерисања карбон кредита у засадима топола“ Од...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске тезе и Извјештаја о оцјени докторске тезе кандидата мр Драгана Чомића

Обавјештавамо јавност да су докторска теза и Извјештај о оцјени урађене докторске тезе, кандидата мр Драгана Чомића, под насловом:  "Економско моделирање генерисања карбон кредита у засадима топола" дана 12.04.2016.године, дати на увид јавности. ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Коришћење шумских ресурса

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Коришћење шумских ресурса Владимир Петковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Гајење шума

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Зоран Говедар, ванредни професор, Шумарски факултет, Универ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика и организација у шумарству

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранко Главоњић, редовни професор, ужа научна област Економи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Василије Исајев, редовни професор, ужа научна област Генети...

Шумарски факултет свечано обиљежио 22 године успјешног рада

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци 17. децембра 2014. године свечано је обиљежио 22 године успјешног рада и развоја, пригодним програмом и додјелом диплома магистрима и дипломираним инжењера шумарства. Добродошлицу на свечаност присутнима је ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Силвиекологија

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета бр. 925/14 на сједници одржаној 18.09.2014. године формирана је Комисија за избор сарадника за ужу научну област Сивиекологија у сљедећем саставу: 1. Др Маријана Каповић Соломун, дооцент, ужа научна о...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Горана Јовића

На сједници Научно-наставног вијећа Шумарског факултета одржаној 18.09.2014. године (Одлука бр. 924/14 од 19.09.2014. године) именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Прираст јеле (Abies a...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Саша Орловић, редовни професор Пољопривредног факултета Уни...