Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Анатомија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анатомија, Медицинск...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Оториноларингологија

Одлуком Наставно-нучног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Војко Ђукић, редовни професор, ужа научна област оториноларингологија, Медиц...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сестринство II

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Мирко Станетић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медиц...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Патологија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Патологија Радослав Гајанин и Александра Салапура Дугоњић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јадрана Бандића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-218/2015 од 25.03.2015. године, именована је Комисија за оцjену подобности теме под насловом „Поузданост дермоскопије у диференцијацији пигментних кожних промена...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Болести зуба

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бо...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Болести зуба

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бол...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Станивук

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно в...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицинска биохемија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:Састав комисије:1. Др Јасминка Николић, редовни професор, ужа на...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област и Медицинска микробиологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Лазар Ранин, редовни професор, ужа научна област Медицинск...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Шефкије Балића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Шефкије Балића, у саставу: 1. Др Душко Вулић, ванредни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицинс...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Ђуке Нинковић Барош

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Селме Чалук

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Нине Родић Вукмир

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-215/2015 од 25.03.2015. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом: "Инциденција тешких акутиних респираторних инфекција и обољења слич...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славица Јандрић, редовни професор, ужа научна област Физи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славица Јандрић, редовни професор, ужа научна област Физи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Дјечија и превентивна стоматологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хигијена

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Нађа Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Хигије...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Епидемиологија

  Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јања Бојанић, ванредни професор, ужа научна област Епиде...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Интерна медицина

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Пеђа Ковачевић, доцент, ужа научна област: Интерна медицин...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакокинетика и клиничка фармација

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област: Фармакок...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицинска биохемија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јасминка Николић, редовни професор, ужа научна област Меди...