Навигација
Viber

Информација са 44. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 44. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 28. новембра 2019. године проф. др Далибор Кесић, изабран је за проректора за људске и материјалне ресурсе Универзитета. За проректора за наставу и студентска питања изабран је проф. др Страин Посављак, док је за проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу изабрана проф. др Биљана Антуновић.

Проректори Кесић, Посављак и Антуновић изабрани су једногласном подршком чланова Сената.

Сенат је разматрао и подржао Приједлога Правилника о допуни Правилника о признавању страних образовних квалификација за потребе насaтавка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету.

У раду ове сједнице разматран је Приједлог одлукa Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности о усвајању Елабората о поновном лиценцирању студијског програма Музичка умјетност - првог циклуса студија који се изводи на Академији умјетности, као и Елабората о оправданости оснивања трећег циклуса студија на Академији умјетности, студијског програма Музичка умјетност - модул Камерна музика.

Подршку Сената је добио и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Архитетконско – грађевинско - геодетског факултета о усјавању Елабората о оправданости оснивања трећег циклуса студија студијског програма Грађевинарство на овом факултету.

Такође, подржан је и Приједлог одлуке ННВ Медицинског факултета о усјавању Елабората за лиценцирање новог усмјерења Ментално здравље дјеце и младих, већег постојећег студијског програма Мастер здравствених студија другог циклуса академских студија на Медицинском факултету, али и Приједлог облуке ННВ Пољопривредног факултета о усвјању Елабората за лиценцирање новог усмјерења под називом Агроменаџмент, на студијском програму другог циклуса студија Аграрна економија и рурални развој. На приједлог ННВ Филолошког факултета, подржан је и Елаборат за лиценцирање првог циклуса студија студијског програма Романистика, на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Подржан је и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о усвајању Елабората о оправданости израде и покретања нових студијских програма на првом циклусу студија. Усвојени су и елаборати о оправданости и покретању СП Новинарства и комуникологије, са усмјерењима Мултимедијално новинарство и Односи са јавношћу, СП Примијењене социологије са усмјерењима Организације, рад и људски ресурси и Друштвена аналитика и иновираног студијског програма Социјални рад.

Сенат је усвојио Извјештаја о упису студената у прву годину I, II и III циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2019/2020. години, те разматрао приједлог Одлуке за измјену и допуну Приједлога плана уписа у прву годину на свим циклусима студија на у истој академској години.

У раду ове сједнице подржан је и  приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на свим циклусима студија у текуђој академској години, а донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања.

Сенат је донио одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Медицинском факултету, Природно-математичком факултету и Факултету физичког васпитања и спорта.

 

На 44 сједници Сената, једногласно је донесена одлука о именовању комисија за оцјену подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата на Медицинском факултету, а донесена је и Одлука о давању  сагласности на Извјештај комисије о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације на истом факултету.

Донио је Сенат и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним  докторској дисертацији на: АГГФ-у, Економском факултети и Природно-математичком факултету. 

Подршку Сената је добио и Приједлог за закључивање Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Eвропског патентног завода и Канцеларије Европске уније за интелектуалну својину. Рамотрен је и План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци за 2020. годину.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9554/unibl_logo_novi.png