Навигација
Viber

Информација са 43. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 43. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одражној 31. октобра 2019. године разматран је и подржан Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/Академије.

Подршку Сената, добио је и Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци, али и Приједлог измјена и допуна Кодекса професионалне етике Универзитета. Сенат је у раду ове сједнице подржао и Приједлог Правилника о измјени Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима Универзитета у Бањој Луци.

Такође, разматран и подржан је Приједлог Правила за пријаву и реализацију CEEPUS III мрежа, али Приједлог Правила за пријаву и реализацију Еразмус+ пројеката Универзитета у Бањој Луци.

Подршку Сената добило је и мишљење Комисије за додјелу признања и награда Универзитета у Бањој Луци. 

Сенат је размотрио и Извјештај о упису студената у прву годину I циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2019/2020. години. Исто тако размотрени су и приједлози одлуке за измјену и допуну Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19  од 24.05.2019. године и број 04/1-012-2-1595/19 од 20.06.2019. године о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2019/2020. години и Приједлога плана уписа у прву годину I, II и III циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2019/2020. години.

Пред члановма Сената су се нашли и приједлози измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у академској 2019/2020. години.

Подржан је и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци о усвајању Елабората о оправданости израде и покретања нових студијских програма на првом циклусу студија.

Такође, доносена је и Одлуке о расписивању конкурса за избор у академска звања, али и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Елекетротехничком факултету, Медицинском факултету, Пољопривредном факултету, Правном факултету, ПМФ-у, Технолошком факултету, Медицнском факултету, Филолошком факултету и Филозофском факултету. 

Размотрени су и подржани приједлози одлука о конститусању наставно-умјетниничког вијећа Академије умјетности, у текуђој години, али и о о конституисању наставно-научних вијећа Технолошког и Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци у овој академској години. Подржан је и Приједлог Одлуке Електротехничког факултета о формирању Вијећа студијског програма Информационо-комуникационе технологије трећег циклуса  академских студија.

Сенат је дао своју сагласност за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Федералне државне буџетске образовне институције високог образовања „Санкт-петебуршки државни шумарски универзитет С.М. Киров“ из Русије , као и за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Института за нуклеарне науке „Винча“. Одобрено је и да се закључи Меморандум о разумијевању за академску сарадњу и размјену између Универзитета у Бањој Луци и Тиангонг универзитета из  Кине, и  Меморандум о разумијевању за академску и културну сарадњу између Универзитета у Бањој Луци и Тјенђин универзитета иностраних студија, такође из Кине.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9489/unibl_logo_novi.png