Навигација
Viber

Др Маријана Каповић Соломун учествује у COST акцији

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Др Маријана Каповић Соломун, вандредни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци учествује у FIRElinks COST акцији, у организацији планираних активности, те креирању мреже истраживача који ће се бавити анализом и утицајем шумских пожара на земљишта, али и промоцијом саме COST акције.

Захваљујући свом искуству проф. Каповић Соломун ће дати допринос и кроз израду заједничких научних радова у овој области, али и креирању заједничких научно-истраживачких пројеката и идеја кроз наведену COST акцију. FIRElinks ће бити реализован у наредне четири године, а резултати ће допринјети бољем разумјевању појаве пожара, динамике и превенције, као и ефеката на екосистем и друштво у цјелини.

Пожари се најчешће јављају током љетног периода, а ризик од разорних пожара поред јужних дијелова Европе, постоји и у умјереним, бореалним и екосистемима тундри. Велики пожари погодили су Москву током 2010. године, а што је као посљедицу имало људске жртве и велику м атеријалну штету. Пожари током 2014. у Шведској су највећи икад забиљежени у историји људског рода, а највећи шумски пожари тренутно погађају Арктички круг који гори више од мјесец дана. Пожари имају тренд пораста на Балкану гдје је највећи број пожара регистрован током 2000. године, када је забиљежено 16922 пожара. И на подручју Републке Српске, забиљежен је повећан број пожара, а у периоду 2000-2013. година регистровани су пожари на око 109 000 хектара,  односно 0,45% територије. Усљед глобалних климатских промјена очекује са даље повећање броја и интензитета пожара због чега је потребна хитно повезивање истраживачких капацитета широм Европе, те подстицање научних истраживања и иновација у превенцији и борби против пожара.

У том контексту, COST акција FIRElinks развијаће мрежу научника и практичара укључених у истраживање шумских пожара и управљање земљиштем, те повезати заједнице из различитих научних и географских подручја, омогућавајући размјену знања и искустава, те могућности примјене нових приступа у будућим истраживањима.

Главни циљ FIRElinks-а је оснаживање синергистичке сарадње између европских истраживача и других заинтересованих страна са циљем синтезе постојећих знања и експертиза, те дефинисање усаглашених програма истраживања који промовише интегрисани приступ креирању ватроотпорних пејзажа, узимајући у обзир науку, перцепцију и ограничења.

Иначе, COST (European Cooperation in Science and Technology) је агенција за финансирање истраживања и мреже иновација односно ствара просторе у којима су могу развијати своје идеје на флексибилан и отворен начин. Повезивање истраживача са привредом, јавним и приватним сектором креирају се мреже истраживачких знања, унапређује наука, подстиче размјена знања и удружују постојећи ресурси.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9186/slika_po%C5%BEar.jpg