Навигација
Viber

Институт за генетичке ресурсе представник БиХ на засједању у Риму

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Проф. др Гордана Ђурић, директор Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и мр Мирела Кајкут Зељковић, истраживач - виши сарадник Института, представле су Босну и Херцеговину на 17. засједању Комисије за генетичке ресурсе за храну и пољоприведу при Огранизацији за храну и пољопривреду Уједињених нација,  одржаног  у Риму од 18. до 22. фебруара 2019. године.

''На засједању je између осталог разматрана улога и значај генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стање свјетског биодиверзитета за храну и пољопривреду за сигурност хране и исхрану, приступ и равномјерна расподјела добити која проистиче из коришћења генетичких ресурса за храну и пољопривреду'', наведено је у саопштењу Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци. 

Како се наводи, учешће Босне и Херцеговине у раду Комисије има вишеструки значај, посебно када је ријеч о представљању досадашњих активности у овој области и позиционирању земље у радним тијелима Комисије. 

Такође, кроз рад у Комисији омогућено је праћење међународних обавеза које је потребно прихватити и ускладити како са ентитетским законским оквирима тако и државном нивоу у овој области.

У складу са закључком Народне скупштине Републике Српске и планом рада за 2019. годину, планирана је израда Закона о генетичким ресурсима Републике Српске који ће дефинисати обавезе које се односе на заштиту, управљање, приступ и одрживо коришћење генетичких ресурса у Републици Српској. 

''Овај закон, након реализације Првог акционог плана за очување биљних генетичких ресурса (усвојен 2008. године) представља коначно уређење ове области у Републици али и усклађивање са европским законодавством, односно усклађивање са уредбом Европског парламента и Вијећа Европске уније о   мјерама   усклађивања   за   кориснике   Протокола   из   Нагоје  о   приступу   генетичким  рeсурсима   те   поштеној  и  праведној  подјели  добити  која  произлази  из  њиховог  кориштења  (EУ) али  и међународним обавезама које је БиХ преузела према Конвенцији о биолошком диверзитету'', наводе из Института. 

Институт за генетичке ресурсе УНИБЛ, иницирао је према надлежним органима и приступање БиХ у Међународни споразум о биљним генетичким ресурсима, јер од европских држава једино БиХ није чланица нити потписница овог споразума. 

Институт такође припрема образложење о разлозима и начину приступања БиХ у Протокол из Нагоје. 

''Све ово ће омогућити да Република Срспка и БиХ у цјелини уреде стањеу обалсти очувања, приступа и одрживог коришћења генетичких ресурса те да се утврде мјере (новчане и неновчане) за коришћење овог природног богатства'', кажу у Институту за генетичке ресурсе УНИБЛ.

Линкови: 
1.    Комисија за генетичке ресурсе за храну и пољопривреду при Огранизацији за храну и пољопривреду Уједињених нација -   http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/1153541/   

2.    Уредба Европског парламента и Вијећа Европске уније о  мјерама   усклађивања   за   кориснике   Протокола   из   Нагоје  о   приступу   генетичким   ресурсима   те   поштеној  и  праведној  подјели  добити  која  произлази  из  њиховог  кориштења  (EU) No 511/2014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0511

3.    Конвенцији о биолошком диверзитету - http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/index_en.htm

4.    Међународни споразум о биљним генетичким ресурсима (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture http://www.fao.org/plant-treaty/en/

5.    Протокол из Нагоје - https://www.cbd.int/abs/about/

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8497/igr-unibl__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8497/igr-unibl__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8497/igr-unibl__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8497/igr-unibl__4_.jpg