Навигација
Viber

Информација са 4. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 27.10.2016. године верификовао је мандате два нова члана Сената: проф. др Драшка Маринковића, члана Сената са Природно-математичког факултета и проф. др Наде Шуматић, представника Шумарског факултета у овом тијелу.

На истој сједници, проф. др Лука Кецман, након проведене процедуре тајног гласања,  изабран је за новог проректора за кадровске и материјалне ресурсе Универзитета у Бањој Луци.

Сенат  је, у наставку сједнице, донио Одлуку о покретању израде приједлога новог Статута Универзитета у Бањој Луци , те је именовао  Радну групе за припрему Приједлога Статута Универзитета у Бањој Луци, у чијем су саставу: ректор, проректори, генерални секретар и предсједник Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци, те шест представника са факултета из сваке од научних области које се изучавају на Универзитету: доц. др Дарко Радић (друштвене науке), проф. др Сања Радановић ( хуманистичке), доц. др Зоранa Танасић (техничке), доц. др Војислав Дукић (пољопривредне), проф. др Зоран Вујковић (медицинске) и проф. др Радослав Декић (природне науке).

Након дискусије, донесена је и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години  на Факултету физичког васпитања и спорта, Архитектонско-грађевинско-геодетском, и Машинског факултет, док су ННВ факултета који су у својим листама као одговорне наставнике навели професоре емеритусе, добили задужење да ураде корекције у складу са Законом о високом образовању. 

Сенат је прихватио Приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског факултета за измјену Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама. 

Такође, прихваћен је Приједлог Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука за допуну Одлуке о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним универзитетима.

На истој сједници, донесена је Одлука о именовању Централне изборне комисије за спровођење избора чланова Студентског парламента, чланова вијећа из реда студената на Универзитету у Бањој Луци и чланова Сената ВШУП из реда студената.

Након дискусије по тачки дневног реда која се односила на утврђивању броја наставника за додјелу звања професор емеритус у академској 2016/2017. години, донесен је закључак да ће  се поменути број наставника усагласити и разматрати  заједно са правилником  о избору у звање професор емеритус.

Исто тако, Сенат је након разматрања Приједлога стручне комисије за додјелу звања професор емеритус, тајним гласањем донио одлуку  да се проф. др Ненаду Кецмановићу, редовном професору у пензији Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, додијели звање професор емеритус.

На сједници је такође разматрана и прихваћена Анализа показатеља квалитета за 2014. 
годину коју је радио Комитет за осигурање квалитета Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је, исто тако, прихватио Приједлог ННВ  Машинског факултета о оснивању Центра за подршку привреди и Елаборат о оправданости оснивања Центра; Приједлог ННВ Медицинског факултета о оправданости оснивања Центра за специјалистичке студије  и континуирану (медицинску) едукацију на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци; Приједлог Природно-математичког факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области; као и  Приједлога истог факултета  о измјени и допуни Одлуке о распореду наставних предмета по катедрама Универзитета у Бањој Луци, за које је матичан Природно-математички факултет.

На својој 4. сједници Сенат је прихватио приједлог да се најбољим дипломираним  студентима Универзитета у Бањој Луци омогући обављање приправничког стажа.

Највише академско тијело Универзитета је на истој сједници донијело Одлуку о додјели Повеље Универзитета проф. др Милораду Божићу, те Одлуку о додјели Плакете Универзитета  проф. др Живојину Ерићу.

На сједници су донесене одлуке о именовању шефова појединих катедри  и студијских програма на Електротехничком Медицинском, Машинском, Природно-математичком , Архитектонско-грађевинско-геодетском, Пољопривредном  и Филолошком факултету, као и одлуке о разрјешењу шефова појединих катедри на Медицинском, Природно-математичком и Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету.

У наставку сједнице донесена је Одлука о избору Дарка Паспаља у звање наставника за ужу научну област Специјално физичко образовање. 

Сенат је такође, донио  Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и  сарадника (реизбор и напредовање).

Исто тако, донесено је више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Економском, Машинском, Медицинском, Пољопривредном, Природно-математичком, Технолошком, Филозофском, Филолошком  и Шумарском факултету.

Истовремено, одбијен  је Захтјева др Зорана Врућинића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета  о избору др Ђуке Нинковић Барош и прихваћен Закључка Медицинског факултета од 22.09.2016. године.

Сенат је донио и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на, и то на: Економском, Медицинском, Правном, Факултету политичких наука, Филозофском, Филолошком и Факултету физичког васпитања и спорта, као и одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Економско, Медицинском, Природно-математичком  и Филолошком факултету. 
Прихваћен је и Приједлог ННВ Електротехничког факултета  о именовању комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Дине Косића под називом „Адаптивно-предикативни контролер на бази неуралних мрежа“.

На истој сједници, највише академско тијело Универзитета, разматрало је и прихватило приједлоге више споразума и меморандума о сарадњи: 
-Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus+ (КА1 - Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Академија умјетности) и Роберт Гордон Универзитета из Абердина (Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске);
- Меморандума о разумијевању и сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Омладинског комуникативног центра (ОКЦ), Бања Лука;
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине;
- Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Управе за индиректно опорезивање БиХ;
- Меморандума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Tianjin University of Technology and Education, у вези са оснивањем Конфучијевог института.

Такође, дата је сагласност за приступање Универзитета у Бањој Луци Конзорцијуму високообразовних институција Кине и земаља Централне и Источне Европе (China – CEECs Higher Education Instutions Consortium).

У наставку сједнице разматрани су и прихваћени приједлози  за објаву три  рукописа као универзитетске наставне литературе и то:
- рукописа „АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА. Квантитативна хемијска анализа. Теоријске основе, практикум, рачунски примјери“, аутора проф. др Славице Сладојевић, 
- рукописа „АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА. Теоријске основе квалитативне хемијске анализе“, аутора проф. др Славице Сладојевић и Марине Ракановић, мр, 
- рукописа „ПЛИВАЊЕ“ технике, тренинг, стратегије, аутора доц. др Горана Граховца и доц. др Бојана Гузине, објави као универзитетска наставна литература.

Донесена је и Одлука о ангажовању  настави проф. др Драгутина Шишке, док је проф. др Данилу Капасу одобрено кориштење  слободне студијске године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5839/uni-1.jpg