Навигација
Viber

Информација са 45. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 45. сједници одржаној 27.06.2016. године донио је Одлуку о расписивању Конкурса за упис по пет студената на студијске програме Универзитета у Бањој Луци за које Одлуком Владе Републике Српске није одобрен упис студената на терет буџета Републике Српске, и то на Природно-математичком факултету, на студијским програмима: Географија – наставни смјер и Екологија и заштита животне средине - наставни смјер.

Такође, Управни одбор је усвојио Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/17. годину.

На сједници је утврђен приједлога висине школарине за упис у прву годину III циклуса студија на Комбинованом студијском програму Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство у академској 2016/17. години, те ће исти бити упућен ресорном министарству на даље поступање.

Управни одбор је на својој 45. сједници донио Одлуку о избору Душка Лазића за финансијског директора Универзитета у Бањој Луци у наредном четворогодишњем периоду.

У наставку сједнице прихваћен је Елаборат о оправданости оснивања Института за хуманистичке науке као подорганизационе јединице Филозофског факултета.

Такође, донесене су  одлуке о покретању поступака јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавну набавку:

-горива за потребе Универзитета у Бањој Луци;

- канцеларијског материјала за потребе Универзитета у Бањој Луци;

- услуга штампања за потребе Универзитета у Бањој Луци; те

- радова на санацији простора хола и амфитеатра на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци;

 

Управни одбор је, исто тако, дао сагласност на закључивање више споразума о сарадњи, и то:

-Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus + (КА1 Размјена студента и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Филолошки факултет) и Универзитета Карл Франц из Граца (Аустрија);

-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци (Филолошки факултет) и Белгородског државног универзитета „В.Г. Шухов“ из Белгорода (Руска Федерација);

-Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду;

-Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци  и Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске.

На сједници су донесене  одлуке о висини накнаде за организовање припремне наставе на Академији умјетности , Технолошком факултету  и Факултету политичких наука.

Члановима  Управног одбор  предочена је Информација о активностима на стављању у функцију објекта IV Павиљона за смјештај студената у Универзитетском граду.

Приговори Драгољуба Боројевића, дипл. инжењера архитектуре против Рјешења ректора Универзитета од 04.05.2016. године и Бориса Милановића на Рјешење о престанку радног односа од 06.06.2016. године су одбијени.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5483/uni-1.jpg