Навигација
Viber

Информација са 35. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 35. сједници одржаној 27.10.2015. године разматрао је и усвојио Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци. Такође, донесена је и Одлука о измјени Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци.

У наставку сједнице, Управни одбор је донио Одлуку о измјенама и допунама Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета у Бањој Луци.

На 35. сједници УО донесено је више одлука о закључивању споразума о сарадњи, и то:
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Вороњeшког државног универзитета (Руска Федерација);
-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Белгородског државног универзитета „В.Г.Шухов“ (Руска Федерација);
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног института за руски језик „А.С. Пушкин“ Москва (Руска Федерација);
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета „Јурја Добриле“ у Пули (Хрватска);
- Споразума о сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Високе школе Weihenstephan Универзитета примијењених наука Триздорф (Triesdorf) (Њемачка);
- Уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Ополе (Пољска);
- Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци са јавном установом „Завичајни музеј“ Градишка;

Након разматрања Захтјева Савеза студената Медицинског факултета за измјену Трошковника Универзитета у Бањој Луци за школску 2015/16. годину, донесен је закључак да се школарина за ову категорију студената на интегрисаним студијима медицине, стоматологије и фармације врати на прошлогодишњи ниво, тј. да буде 2.000,00 КМ, те да основица за обрачун обнове године буде утврђена висина школарине.

Управни одбор је на истој сједници донио и Одлуку о додјели новчаних награда најбољим дипломираним студентима Универзитета у Бањој Луци у школској 2014/15. години.

На сједници је дата сагласности Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци на приједлог Цјеновника услуга хемијске лабораторије, те је прихваћен Захтјев Шумарског факултета за утврђивање висине накнаде за извођење теренске наставе.

Такође, разматран је и прихваћен Извјештај о провођењу поступака јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за период јануар – септембар 2015. године.

У наставку сједнице, финансијског директора Универзитета је предочио члановима Управног одбора информацију у вези са Пресудом Суда Босне и Херцеговине по Жалби „Арагоста инвеста“ д.о.о. Бања Лука изјављена на Одлуку уговорног органа Универзитета у Бањој Луци у поступку јавне набавке радова на изградњи објекта IV Павиљона за смјештај студената. Исто тако, Управни одбор је информисан о одржаном састанку са представницима Града Бања Лука на тему реализације Регулационог плана.

Управни одбор је након разматрања, одбио Жалбу Свјетлане Вучић на Одлуку ректора Универзитета у Бањој Луци о прерасподјели радника, од 09.09.2015. године, док је разматрање приговора мр Данице Савановић и Ане Велимир на рјешења ректора Универзитета о одбијању исплате јубиларне награде, одложено.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4648/uni-2.jpg