Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 13.05. 2015. године

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 13.05.2015. године разматрао приједлоге факултета/Академије о висини школарине за академску 2015/2016. годину, те је исте прослиједио Сенату Универзитета, уз препоруку да наведни приједлози факултета буду полазна основа за утврђивање висине школарине приликом размтарања овог питања.

На истој сједници разматран је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања, а након дискусије, Проширне колегијум је усагласио став да у поменутом Нацрту треба брисати члан 4. којим се уводи „струковни мастер“, будући да исти није у складу са Законом о високом образовању. Такође, донесен је закључка да се Министартву просвјете и културе РС упути приједлог да, прије него крене у израду поменутог закона, донесе Квалификациони оквир Републике Српске.

Проширени колегијум је у наставку сједнице упознат од стране проректора за наставу и студентска питања, проф. др Симе Јокановића о активности на имплементацији система квалитета на Универзитету у Бањој Луци. Након дискусије, прихваћен је приједлог Комитета за осигурање квалитета да се редукује скуп показатеља квалитета на Универзитета у Бањој Луци. Такође, Комитет је добио задужење да до 15.07.2015. године Проширеном колегијуму доставе информацију о томе у којој мјери су реализоване активности на прикупљању података - показатеља квалитета на факултетима/Академији.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4207/uni-2.jpg