Навигација
Viber

Информација са 26. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Двадесет шеста сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржана је 27.03.2014 године. На сједници је усвојен Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци и донесена је Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за љетни семестар школске 2013/2014. године.

Након разматрања приједлога факултета о висини школарине на I, II и III циклусу студија у школској 2014/2015. години, усвојен је закључка да школарина остане на истом нивоу као у 2013/2014. школској години.

Сенат је донио и одлуке о измјени и допуни Наставног плана и програма на Филолошком факултету и Академији умјетности, док приједлог Пољопривредног факултета није прихваћен.

Такође, прихваћени су приједлози Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о утврђивању минимума бодова који морају остварити кандидати на квалификационом испиту за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2014/15. години и о висини накнаде за извођење припремне наставе.

Сенат је на својој 26. сједници донио Одлуку о именовању др Љиљане Аћимовић за руководиоца Студијског програма њемачког језика и књижевности на Филолошком факултету, као и одлуку о разрјешењу проф. др Биљане Кукавице руководиоца Студијског програма екологија и заштита животне средине и одлуку о именовању доц. др Свјетлане Лолић за руководиоца Студијског програма екологија и заштита животне средине на Природно-математичком факултету.

Највише академско тијело Универзитета донијело је на истој сједници и више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском , Економском, Медицинском, Природно-математичком, и Технолошком факултету, као и Високој школи унутрашњих послова.

Такође, донесено је и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији , и то на: Економском, Медицинском, Технолошком, и Филолошком факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје Комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Економском, Филозофском, и Природно-математичком факултету.

Сенат је прихватио и прослиједио Управном одбору приједлоге:
-Споразума о академској сарадњи између Филолошког факултета Универзтета у Бањој Луци и Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу;
-Споразума о академској сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Glossa-центра за њемачки језик д.о.о. Бања Лука;
-Меморандума о сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Уније локалних јавних емитера Црне Горе и
-Меморандума о научно-пословној сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Института за упоредно право у Београду.

Након разматрања Закључка Управног одбора Универзитета у Бањој Луци на Приједлог споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Агрономско и прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару, Сенат је усвојио закључак да остаје при ранијем приједлогу споразума.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3215/uni-2.jpg