Навигација
Viber

Информација са 24. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 24. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 05. фебруара 2014. године, разматране су предложене листе наставно-научних вијећа факулетат/ Академије умјетности о одговорним наставницима и сарадницима на Универзитету у Бањој Луци, за љетни семестар школске 2013/2014. године на сва три циклуса студија. Изузев у случају Електротехничког факултета који ће своју листу одговорних наставника и сарадника доставити до наредне сједнице, заказане за 13. фебруар, Сенат је разматрао и донио одлуке о прихватању предложених листа одговорних наставника и сарадника на I циклусу студија у љетном семестру на свим организационим јединицама Универзитета. Сенат је такође, уз предложене измјене на самој сједници, прихватио и планове одговорних наставника и сарадника на II циклусу студија свих факултета/ Академије који су доставили своје приједлоге, као и преложени план одговорних наставника и сараданика ННВ Пољопоривредног факултета за III циклус студија у љетном семестру 2013/2014.године.

Сенат је на својој 24. сједници донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, с тим што се ректорски колегиј обавезао да ће прегледати приједлоге ННВ факултета/ Академије, те да ће исте кориговати у складу са потребама са једне стране и расположивим фондом сати, односно нормом наставника и асистената који су већ запослени, с друге стране.

На истој сједници разматрана је и прихваћена Информација проректора за нaучно-истраживачки рад и развој око активности на стицању Европске Повеље и Кодекса истраживача.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3088/uni-2.jpg