Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хортикултура

Избори у звањаПољопривредни факултет

КОМИСИЈА у саставу:

Проф. др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област Воћарство (хортикултура), Универзитет у Бањалуци
Проф. др Јанез Хрибар, редовни професор на предмету Технологија намирница биљног порјекла, Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани
Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор, ужа научна област Прехрамбене технологије, Универзитет у Бањалуци
Проф. др Никола Мићић, редовни професор, ужа научна област Воћарство (хортикултура), Универзитет у Бањалуци и
Проф. др Маријан Симчич, ванредни професор на предмету Нутриционистика, Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани
                   
НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ

Одлуком Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци број 0101-1891-35-6а/11 од 12. 05. 2011. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање, по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу «Глас Српске» од 27. 04. 2011. године, за избор наставника за ужу научну област Хортикултура, за наставне предмете: Складиштење воћа и грожђа; Паковање и транспорт воћа и грожђа; Берба, паковање и чување поврћа; Берба и складиштење воћа; Паковање и транспорт воћа и Складиштење, паковање и транспорт хортикултурних производа.

У складу са чланом II наведене Одлуке, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци, на даље поступање

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хортикултура Борис Пашалић.pdf