Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака

Избори у звањаПољопривредни факултет

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник
Др Васкрсијa Јањић, академик, редовни професор, ужа научна област Заштита здравља биљака, Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд - Земун, члан
Др Милан Радивојевић, доцент ужа научна област Заштита здравља биљака, Пољопривредни факултет у Београду, члан

Одлуком Научно – наставног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 0101-5153-29-4д/10 од 21. 12. 2010. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по Конкурсу Универзитета у Бањој Луци, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 01. 12. 2010. године за избор сарадника на ужу научну област Заштита здравља биљака, за наставне предмете: Штеточине пољопривредних биљака и Заштита воћака и винове лозе.

Након увида у документацију, приложену уз пријаве на Конкурс, Комисија подноси Научно-наставном вијећу Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци на даље поступање:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака Бранимир Њежић.doc