Навигација

проф. др Ивана Зечевић
редовни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет - Катедра за психологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Педагошка и школска психологијаредовни професор 28. октобар 2021.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МП22ПСИППсихологија подучавања
МП22РИМЗНРад и ментално здравље наставника
МПС10МНПМетодика наставе психологије
МПС10ПОМПсихологија образовања: мотивационо-социјални процес
МПС10ПТРПсихологија образовања дјеце са тешкоћама у развоју
Академске студије првог циклуса
МНП-07Методика наставе у психологији са практикумом
ОП22АВ1Академске вјештине 1
ОП22АВ2Академске вјештине 2
ПНИУ-07Психологија наставе и учења (Педагошка психологија 2)
ПНИУФЗФПсихологија наставе и учења
ПП124Педагошка психологија
ПП124-10Педагошка психологија
ПСИФЗФ-07Психологија наставе и учења

Филолошки факултет

Академске студије другог циклуса
ММН19ПНУПсихологија наставе и учења
ММН19ПОПсихолошке основе рада са дјецом са посебним потребама
ММН19УНОУжа научна област

Библиографија

Радови у часописима

  DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND JOB SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

  DOIhttps://doi.org/10.46630/dpp.2021
  Часопис16th Days of Applied Psychology Niš, Serbia, September 25th & 26th 2020 PSYCHOLOGY IN THE WORLD OF SCIENCE
  Година2021
  АуториBiljana Mirković, Ivana Zečević и Нела Маринковић
  Волумен16
  Страна од129
  Страна до143
  Веб адресаhttps://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2021/psychological-research-and-practice-16th-days-of-applied-psychology

  The Big Five Personality Traits as Determinants of Teachers’ Achievement Motivation

  DOIhttps://doi.org/10.5937/nasvas2002171M
  ЧасописNASTAVA I VASPITANJE
  Година2020
  АуториБиљана Мирковић, Ивана Зечевић и Нела Маринковић
  Волумен69
  Број2
  Страна од171
  Страна до182
  Веб адресаhttps://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2020/0547-33302002171M.pdf

  PROVJERA MODELA PREDVIĐANJA AKADEMSKOGA POSTIGNUĆA STUDENATA: ULOGA POTREBE ZA SPOZNAJOM, STRATEGIJA UČENJA I AKADEMSKE SAMOEFIKASNOSTI

  ЧасописSaznanje
  Година2020
  АуториMateo Čačija, Maja Pandža и Ивана Зечевић
  Број2
  Страна од396
  Страна до407

  Веза између конфликата у породици и агресивних симптома код средњошколаца

  DOI10.5937/inovacije1903051M
  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2019
  АуториНела Маринковић и Ивана Зечевић
  Волумен32
  Број3
  Страна од51
  Страна до60
  Веб адресаhttp://www.inovacijeunastavi.rs/en/vol-32-no-3en/

  Correlation between perfectionism and somatization symptoms among primary and high school students

  DOI10.7251/RAD1827011V
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2018
  АуториНада Васелић, Милица Дробац и Ивана Зечевић
  Волумен27(2018)
  Страна од11
  Страна до25

  Квалитет универзитетске наставе и способност апстрактног мишљења студената

  DOI10.7251/NSK1601081S
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2016
  АуториМаргарета Скопљак, Ивана Зечевић и Милица Дробац
  ВолуменLXXVIII
  Број1-2
  Страна од81
  Страна до94

  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст

  DOI10.5937/inovacije1402084Z
  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац
  Број2
  Страна од84
  Страна до94
  Веб адресаhttp://www.inovacijeunastavi.rs/sr/27-2-7/

  Активно учење и његов утицај на развој метакогнитивних вјештина

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2011
  АуториИвана Зечевић
  Страна од76
  Страна до89

  Родитељски критицизам и адолесцентска деидеализација родитеља

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2002
  АуториИвана Зечевић
  Страна од213
  Страна до239

Радови са скупова

  Teacher burnout in online classes during the COVID-19 pandemic

  Научни скупSecond international congress of child and adolescence psychotherapy
  ПубликацијаSignificance and Possibilities of Psychosocial Support in the Protection of Children and Youth, Now and After the Covid-19 Pandemic
  Година2020
  АуториGordana Ružić, Ивана Зечевић и Синиша Суботић
  Страна од29
  Страна до30
  Веб адресаfile:///Users/ivanazecevic/Documents/Izbori/Ivana%20izbor%20u%20redovnog%20profesora/Book-of-Abstracts-2020%20BHIDAPA.pdf

  Prikaz zadatka namijenjenog podsticanju samoregulisanog učenja studenata za vrijeme onlajn nastave

  Научни скупBanjalučki novembarski susreti 2020
  DOI10.7251/FLZB2101527M
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети 2020
  Година2020
  АуториНела Маринковић, Ивана Зечевић и Милица Дробац-Павићевић
  Страна од527
  Страна до540
  Веб адресаhttps://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/view/22/88/391-1

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаPROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Година2020
  АуториСиниша Суботић, Дејан Кантар, Милана Дамјенић, Ивана Зечевић, Јована Баошић и Јелена Блажевић
  Страна од63
  Страна до66
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Corporal Punishment in Childhood and Aggressiveness as Predictors of the Corporal Punishment Approval

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаPROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Година2020
  АуториДејан Кантар, Синиша Суботић, Марија Зотовић, Ана Генц и Ивана Зечевић
  Страна од83
  Страна до85
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=83

  Child neglect as the form of violence to children - knowledge, attitudes and behaviours

  Научни скупFirst international congress of child and adolescence psychotherapy
  ПубликацијаRole of psychotherapy in achieving health and well-being for children and adolescence
  Година2018
  АуториИвана Зечевић и Dragana Bulić
  Страна од29
  Страна до30
  Веб адресаhttps://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Povezanost dimenzija sagorijevanja i osobina ličnosti kod nastavnika u osnovnim školama

  Научни скупUnapređenje kvalitete života djece i mladih
  ПубликацијаUnapređenje kvalitete života djece i mladih
  Година2018
  АуториМилош Пралица, Ивана Зечевић и Нела Маринковић
  Страна од623
  Страна до635

  Adverse childhood experiences and college achievement: The mediating role of depressiveness

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаPROCEEDINGS OF THE XXIV SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Година2018
  АуториСиниша Суботић, Нела Маринковић и Ивана Зечевић
  Страна од47
  Страна до50
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Validacija MOPS inventara disfunkcionalnih roditeljskih stilova na srednjoškolskom uzorku

  Научни скупSavremeni trendovi u psihologiji
  Година2017
  АуториНела Маринковић, Јована Јанковски, Синиша Суботић и Ивана Зечевић
  Страна од179
  Страна до180
  Веб адресаhttp://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-434-4

  Factor validity of the Meriden school climate survey - student version (MSCS-SV)

  Научни скупEmpirical studies in psychology
  DOI978-86-6427-088-5
  ПубликацијаEmpirical studies in psychology
  Година2017
  АуториNela Marinković, Ивана Зечевић и Siniša Subotić
  Страна од162
  Страна до168
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

  A preliminary examination of the icar progressive matrices test of intelligence

  Научни скупEmpirical studies in psychology
  DOI978-86-6427-088-5
  ПубликацијаEmpirical studies in psychology
  Година2017
  АуториJovana Jankovski, Ивана Зечевић и Siniša Subotić
  Страна од152
  Страна до158
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

  Gender and chronotype differences in school achievement and satisfaction with school

  Научни скупTreći dani obrazovnih znanosti - Obrazovne promjene - Izazovi i očekivanja
  Година2016
  АуториСара Брковић, Siniša Subotić и Ивана Зечевић
  Веб адресаhttp://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf

  Повезаност емоционалне компетенције, испитне анксиозности и школског успјеха ученика средње школе

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИндивидуалне разлике, образовање и рад
  Година2015
  АуториИвана Зечевић и Оливера Давидовић
  Страна од49
  Страна до73

  Scene nasilja u crtanom filmu i stadiji kognitivnog razvoja

  Научни скупОтворени дани психологија Бањалука 2014
  ПубликацијаOtvoreni dani psihologija Banjaluka 2014 – zbornik radova
  Година2015
  АуториИвана Зечевић и Ирена Пашић

  Примјена Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАД, Тематски зборник радова
  Година2014
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар, Ивана Зечевић и Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103

  Прихваћеност дјеце са тешкоћама у развоју у одјељењима редовних основних школа

  Научни скупУнапређење квалитете живота дјеце и младих
  Година2014
  АуториИвана Зечевић и Оливера Давидовић
  Страна од583
  Страна до597

  Знања и вјештине у наставним програмима за старији школски узраст

  Научни скупНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лука
  ПубликацијаНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лукa
  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Милица Дробац-Ступар и Александра Хаџић

  Испитна анксиозност и школски успјех

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети-Наука и образовање
  Година2005
  АуториИвана Зечевић
  Страна од33
  Страна до61

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Научни скупNaučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  ПубликацијаTradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Година2004
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Ivana Zečević и Milica Drobac-Stupar
  Страна од1001
  Страна до1031

  UTICAJ SISTEMATSKOG PODUČAVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA IMITATIVNU PREDSTAVU GEOMETRIJSKIH OBLIKA, KOD DJECE RAZLIČITOG STADIJUMA KOGNITIVNOG RAZVOJA

  Научни скупNaučni skup Filozofskog fakulteta: Nauka i naša društvena stvarnost. Banja Luka, 8-9. novembar 2002.
  ПубликацијаNauka i naša društvena stvarnost: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 8-9. novembar 2002.). Knjiga 3; Tom II.
  Година2002
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Ivana Zečević(Đarmati), Aleksandra Salamadić, Branka Tubaković и Ljiljana Prešić
  Страна од361
  Страна до389

  Родитељ као ауторитет

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети-Филозофско – филолошке науке на прелазу у XXI вијек
  Година2001
  АуториИвана Зечевић
  Страна од717
  Страна до725

Остали радови

  Kritičko mišljenje i stavovi prema školovanju: Poređenje opšteg smjera i programa međunarodne mature (IB program) Gimnazije u Banjoj Luci

  ИздавачDruštvo Psihologa Republike Srpske
  ISSN/ISBN978-99976-732-4-4
  Година2019
  АуториСлавица Тутњевић, Синиша Лакић и Ивана Зечевић
  Веб адресаhttp://dprs.rs.ba/ibprogram/

  Priprema nastavnika za nastavne jedinice o sigurnosti djece na internetu

  ИздавачSave the Children North West Balkans
  Година2017
  АуториBiljana Kikić Grujić и Ивана Зечевић
  Веб адресаhttps://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Spojeni-i-sigurni.pdf

  Studija o aktuelnom stanju u oblasti stručnog usavršavnja nastavnika u osnovnim školama u BiH

  ИздавачCentar za obrazovne inicijative COI - Step by step
  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Лејла Кафеџић, Радмила Рангелов Јусовић и Сандра Бјелан

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  ИздавачMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpskе, Save the Children
  Година2012
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац-Ступар

  Кориштење компјутера и интернета у процесима учења

  ИздавачФакултет политичких наука
  ISSN/ISBN978-99955-701-1-8
  Година2012
  АуториТања Станковић - Јанковић и Ивана Зечевић
  Страна од53
  Страна до70

  Scene nasilja i njihov uticaj na djecu

  ИздавачRegulatorna agencija za komunikacije Bosna i Hercegovina
  Година2011
  АуториИвана Зечевић
  Веб адресаhttp://rak.ba/bih/aktuelnost.php?uid=1269468566&root=1274081346

  Vodič za klasifikaciju TV sadržaja

  ИздавачРегулаторна агенција за комуникације, Босна и Херцеговина
  Година2010
  АуториИвана Зечевић
  Веб адресаhttp://rak.ba/bih/index.php?uid=1274081346

  Priručnik za primarnu prevenciju vršnjačkog nasilja

  Година2010
  АуториИвана Зечевић

  Инклузивно образовање - заступљеност компетенција у наставним плановима и програмима студија за образовање учитеља

  ИздавачЦентар за образовне политике
  Година2008
  АуториИвана Зечевић и Лејла Кафеџић
  Страна од64
  Страна до86

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  ИздавачDruštvo psihologa Republike Srpske
  Година2005
  АуториBranko Milosavljević, Срђан Душанић, Милица Дробац-Ступар, Владимир Турјачанин и Ивана Зечевић

  Mladi i toksikomanije

  Дјеца без родитељског старања и дјеца код које постоји ризик да буду смјештане у институције у БиХ

  Година2003
  АуториИвана Зечевић, Сузана Срнић Вуковић, Вера Цвијетић, Асја Дупановић, Маја Хаџиосмановић и Сабина Ћехајић

Књиге

  Socio-emocionalno učenje i kompetencije

  ИздавачGrafid d.o.o.
  ISBN978-99976-52-61-4
  Година2021
  АуториИвана Зечевић и Синиша Суботић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна213

  Задовољство послом, стрес и сагоријевање наставника

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-38-43-4
  Година2020
  АуториБиљана Мирковић, Ивана Зечевић и Нела Маринковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна280

  Метакогнитивне вјештине и школско постигнуће

  ИздавачФилозофски факултет Бањалука
  ISBN9789995559670
  Година2015
  АуториИвана Зечевић
  Тип књигенаучна књига

Пројекти

Одговорно истарживање и иновације

Основни циљ Пројекта је да подржи додатне активности које ће имати за исход јачање капацитета УНИБЛ за остваривање специфичних циљева унутар европског оквира за одговорна истраживања...

Број пројекта1250197
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаРекторат
Руководилацдоц. Анђела Пепић
Пројектни тимдоц. др Наташа Вученовић Гњато
доц. др Бојан Влашки
проф. др Зорана Ковачевић
проф. др Далибор Савић
проф. др Милена Карапетровић
проф. др Ивана Зечевић
проф. др Далибор Кесић
ФинансијерМинистарство цивилних послова БиХ
Почетак реализације01.12.2022.
Завршетак пројекта30.06.2023.
Вриједност пројекта18000.0 БАМ

Јачање педагоших и дигиталних компетенција наставника

Кроз креирање и пилотирање едукативног програма унаприједити професионалне компетенције наставника за примјену педагошко-дигиталних вјештина у наставном процесу. Исход 1: Развијен курикулум едукативног програма унапређења педагошко-дигиталних компетенција наставника Исход 2: Ојачане педагошко-дигиталне компетенције наставника Исход 3: Креиран, валидиран и презентован програм унапређења педагошко-дигиталних компетенција наставника.

Број пројекта1251322
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални образовни
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Сања Радетић Ловрић
Пројектни тимдоц. др Михајло Савић
проф. др Срђан Душанић
проф. др Драженко Јоргић
доц. др Александар Пајкановић
Милана Дамјенић, ма
Жељана Ковачевић
Ђорђе Стојисављевић, ма
проф. др Ивана Зечевић
Марко Аћић
проф. др Милица Дробац Павићевић
проф. др Синиша Лакић
ФинансијерУНИЦЕФ
Почетак реализације01.09.2022.
Завршетак пројекта01.03.2024.
Вриједност пројекта149815.0 БАМ

Изградња повјерења у медијима у Југоисточној Европи и Турској-Фаза 2

Реформом наставног плана и програма за основне школе у Републици Српској уведе је, између осталог, нови предмет под називом Дигитални свијет, за који је планирано да се проводи од другог до петог разреда.

Број пројекта1251320
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Ивана Зечевић
Пројектни тимпроф. др Далибор Савић
проф. др Драгана Трнинић
доц. др Сњежана Кевић-Зрнић
ФинансијерUNESCO
Почетак реализације01.07.2022.
Завршетак пројекта02.07.2024.
Вриједност пројекта30290.0 БАМ

Изнадпросјечни ученици у програму међународне матуре и програму општег смјера гимназије: лонгитудинално праћење ефекта програма на развој интелектуалниx, емоционалниx и друштвено-вриједносниx компетенција

Истраживање се састоји у лонгитудиналном праћењу групе ученика општег смјера Гимназије у Бањoj Луци и једнаког броја ученика ИБ програма у Бањој Луци. Узорци су спарени по релевантним карактеристикама (пол, претходни школски успјех, социо-економски статус)...

Број пројекта8300168
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Владимир Турјачанин
Пројектни тимпроф. др Синиша Лакић
проф. др Ивана Зечевић
проф. др Славица Тутњевић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.10.2015.
Завршетак пројекта30.04.2019.
Вриједност пројекта4500.0 БАМ