Navigacija
Viber

Raspisan konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučno-istraživačke zajednice i privrede

Nauka i razvojOpštePozivi za prijavu projekata

Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo  raspisalo je Konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede (pilot program "Sinergija").

Cilj pilot programa je podsticanje saradnje između naučno-istraživačkog i poslovnog sektora, unapređenje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sa potencijalom komercijalizacije, uvođenje inovativnih modela poslovanja, te povećanje domaće i međunarodne vidljivosti naučnoistraživačke zajednice.

Uslovi učešća:

  1. Zajedničke projekte može kandidovati konzorcijum sastavljen od najmanje jedne naučnoistraživačke organizacije i najmanje jednog preduzeća osnovanog u Republici Srpskoj sa pozitivnim poslovanjem.
  2. Konzorcijum može biti sastavljen od interdisciplinarnih timova i ne može imati više od tri članice.
  3. Glavni podnosilac prijave na konkurs mora biti naučnoistraživačka organizacija upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu.
  4. Naučnoistraživačka organizacija za učešće u zajedničkim projektima treba da obezbijedi pisanu saglasnost privrednog društva koje je članica konzorcijuma.
  5. Konzorcijum je dužan da obezbijedi finansijsko učešće u projektu u visini od najmanje 20% od ukupno predloženog budžeta, koje može biti izraženo kroz sve kategorije prihvatljivih troškova.
  6. Članovi konzorcijuma moraju imati postignut međusobni sporazum kojim se definiše vlasništvo nad pravom intelektualne svojine, u pogledu odgovarajućih doprinosa strana u aktivnostima u okviru saradnje, stepena učešća u sticanju pravne zaštite i licenciranju intelektualne svojine, kao i drugih faktora koji budu smatrani prikladnim prije nego što podnesu prijavu na konkurs.
  7. Vrijeme izvođenja zajedničkih projekata je do 18 mjeseci.

Ministarstvo će sufinansirati do pet zajedničkih projekata u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. 

Konkurs je otvoren do 08. novembra 2019. godine.

Tekst konkursa se nalazi na ovom linku, a obrasce za priajvu možete preuzeti u prilozima (Prilog 1, Prilog 2). 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9349/ministarstvo.png