Navigacija
Viber

Međunarodna konferencija na Mašinskom fakultetu

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Fakultetom za inženjerstvo iz Hunedoare, Univerzitet u Temišvaru, organizuje Međunarodnu konferenciju primijenjenih nauka (ICAS 2018).

Konferencija će biti održana na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od 9. do 11. maja 2018. godine.

Autori mogu da biraju da li će radovi koje prilože biti objavljeni (nakon recenzije) u IOP Conference Series–Material Science and Engineeringhttp://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/163/1 ili u časopisima navedenim u priznatim međunarodnim bazama podataka:

- Acta Technica Corviniensis   http://acta.fih.upt.ro/issues.html

- ANNALS OF HUNEDOARA  http://annals.fih.upt.ro/

- Review of the Air Force Academy   http://www.afahc.ro/ro/revista.html
 
Konferencija ICAS 2018 već ima status priznate međunarodne konferencije koja omogućava inženjerima, istraživačima i stručnjacima iz cijelog svijeta da predstave najnovija naučna i stručna dostignuća na polju primijenjene nauke.

 Cilj konferencije jeste da se rezultati novih istraživanja u primijenjenoj nauci približe učesnicima, kao i da se razgovara o mogućnostima njihove primjene u industrijskim sistemima.
 
Važni datumi (rokovi)

Prijavljivanje učesnika
20.04.2018: predaja Obrasca za kotizaciju za izlagače  za sve izlagače i Obrasca za slušaoce za sve slušaoce 
20.04.2018: predaja skenirane kopije dokaza o uplati kotizacije (za izlagače na sesiji putem video-konferencije) 

Objavljivanje radova
30.06.2018: predaja gotovog rada 
20.09.2018: obavještenje o komentarima recenzenata 
20.10.2018: predaja skenirane kopije dokaza o uplati naknade za objavljivanje za svaki prihvaćeni rad, konačne verzije rada, kao i skenirane kopije potpisane saglasnosti za objavljivanje 

Detaljne informacije o konferenciji možete pronaći na zvaničnoj stranici:
http://www.fih.upt.ro/v4/ICAS2018/index.htm

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7337/icas2018.png