Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Verice Petrović

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/10, 107/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na VIII redovnoj sjednici održanoj dana 10.11.2015. godine, donijelo je odluku broj: 18-3.805/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr sc. med. Verice Petrović pod nazivom: "Karakteristike metaboličkog sindroma kod odraslog stanovništva registrovanog u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Dom zdravlja" u Banjoj Luci", u sastavu:

1. Dr Snježana Popović Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Banjoj Luci, predsednik Komisije; 
2. Dr Gordana Tešanović, redovni profesor, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Banjoj Luci, član Komisije;
3. Dr Maja Račić, vanredni profesor, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Foča,  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član Komisije.

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr sc. med. Verice Petrović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4999/medicina.jpg