Navigacija
Viber

Odbrana doktorske disertacije mr Siniše Mitrića

DoktoratiPoljoprivredni fakultet

O B A V J E Š T E Nj E

Dana 22. 12. 2011. godine sa početkom u 11.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci kandidat mr Siniša Mitrić braniće javno doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Proučavanje biološke aktivnosti, perzistentnosti i mobilonosti imazetapira u zemljištu"

Odbrana doktorske disertacije je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane.

                                                                                Univerzitet u Banjoj Luci

                                                                                 Poljoprivredni fakultet