Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandra Lazarević Medicinski fakultet Interna medicina PDF
2. Amela Matavulj Medicinski fakultet Fiziologija PDF
3. Ana Gavrilović Filozofski fakultet Socijalna politika PDF
4. Bogdan Zrnić Medicinski fakultet Dermatovenerologija PDF
5. Darko Gavrilović Filozofski fakultet Savremena društvena istorija PDF
6. Gordana Stefanovski Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija PDF
7. Ivo Tomljenović Elektrotehnički fakultet Fizika PDF
8. Jovan Vojinović Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija PDF
9. Jovo Stojčić Poljoprivredni fakultet Fitopatologija PDF
10. Krsto Jandrić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
11. Ljiljana Ševo Akademija umjetnosti Istorija umjetnosti PDF
12. Mihajlo Stefanovski Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija PDF
13. Milena Raković Pravni fakultet Javne finansije i finansijsko pravo PDF
14. Mladen Sadžak Filozofski fakultet Srpska književnost 19. vijeka PDF
15. Milenko Stanković Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje i Stambene zgrade PDF
16. Mirko Stanetić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
17. Nebojša Jovanović Medicinski fakultet Ginekologija PDF
18 Nevenka Pavlović Prirodno-matematički fakultet Opšta ekologija PDF
19. Novak Kondić Ekonomski fakultet Revizija poslovanja PDF
20. Pero Petrović Tehnološki fakultet Tehnička termodinamika PDF
21. Proko Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija i metodika fizičkog vaspitanja PDF
22. Simo Jokanović Mašinski fakultet Informacione tehnologije u mašinstu PDF
23. Slavko Marić Elektrotehnički fakultet Baze podataka i Arhitektura i organizacija računara PDF
24. Slobodan Čupić Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
25. Snežana  V.Bijelić Akademija umjetnosti Scenske igre PDF
26. Spasenija Ćeranić Filozofski fakultet Psihopatologija djetinjstva i mladosti PDF
27. Stojko Vidović Medicinski fakultet Biologija sa humanom genetikom PDF
28. Zdenka Babić Elektrotehnički fakultet Digitalna obrada signala i Analogni digitalni filtri PDF
29. Zdravko Milovanović Mašinski fakultet Toplotne turbo mašine i Pumpe i ventilatori PDF
30. Zoran Banović Akademija umjetnosti Grafika PDF