Navigacija

mr Dragana Roganović

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
ORT16RA Radiološka anatomija
ORT18RA Radiološka anatomija
ORT18RP Radiološka patologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ultrazvuk u hitnim netraumatskim abdominalnim stanjima, pogled iz ugla radiologa

  DOI 10.7251
  Časopis Scripta Pediatrica
  Godina 2019
  Autori Saša Vujnović, Siniša Vujmilović i Dragana Roganović
  Volumen 2
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 79
  Veb adresa file:///C:/Users/Sasa%20Vujnovic/Downloads/6347-13139-1-SM%20(2).pdf

  Breast MRI, digital mammography and breast tomosynthesis: Comparison of three methods for early detection of breast cancer

  Časopis BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Dragana Đilas, Saša Vujnović, Dag Pavić i Dragan Stojanov
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 64
  Strana do 68

  Kliničke i laboratorijske karakteristike meningitisa izazvanog virusom mumps-a u toku epidemije u Republici Srpskoj

  Časopis MD - MEDICAL DATA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Roganović, Janja Bojanić, Zdravka Kezić, Dragana Roganović i Biljana Mijovic
  Strana od 139
  Strana do 145

  Pulmonary manifestation of the lymphoma, CT characteristics.

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2013
  Autori Obrad Jović, Saša Vujnović, Mirjana Čađo, Dragana Roganović i Tatjana Sladojević
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 152
  Strana do 155

Radovi sa skupova

  Bronhiektazije

  Naučni skup Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Tanja Veriš-Smiljić, Saša Vujnović i Dragana Roganović

  Značaj skrining mamografije-prikaz slučaja

  Naučni skup Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Zoran Radulović, Tanja Veriš-Smiljić, Vesna Blagojević i Snežana Arlov-Krneta

  Poređenje digitalne mamografije i tomosinteze u detekciji lezija u mamografski gustim dojkama

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Dragana Đilas i Brano Topić
  Strana od 345
  Strana do 349

  Uloga skrining mamografije u detekciji karcinoma dojke

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Vesna Blagojević i Kosana Stanetić
  Strana od 243
  Strana do 246

Ostali radovi

  Magnetno rezonantna mamografija, digitalna mamografija i tomosinteza: intraindividualna komparativna studija

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  Godina 2013
  Autori Dragana Roganović