Navigacija

Milica Jošić-Milinović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-136
lokal 136
Katedre
 • Filološki fakultet-Studijski program: Engleski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – angloamerička književnost viši asistent 26. mart 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18EJ2 Engleski jezik 2
ISM07EJ Engleski jezik
ISM07EJi Engleski jezik
ISS07EJ2 Engleski jezik

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
EJFZF1-07 Engleski jezik I
EJFZF2-07 Engleski jezik II
SJEJ1111 Strani jezik 1 - Engleski jezik 1
SJEJ2112 Strani jezik 2 - Engleski jezik 2

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09EVK Viktorijanska književnost
09EMAK Moderna američka književnost
09ESAKNJ Savremena američka književnost
12EAK20v Američka književnost do 20. vijeka
12EAK70g Američka književnost od 1970. godine
12EAKPP20v Američka književnost prve polovine 20. vijeka
12EVK Viktorijanska književnost
12EKEKR Književnost engleskog klasicizma i romantizma

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Ostali radovi

  A (Realistic) Portrait of Women in Fitzgerald’s ‘The Great Gatsby’

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Milica Jošić
  Strana od 147
  Strana do 154

  CALL in Teaching English at the University of Banja Luka

  Izdavač South East European University
  ISSN/ISBN 978-608-4503-98-9
  Godina 2015
  Autori Milica Jošić-Milinović i Dejan Milinović
  Strana od 201
  Strana do 212

  Using Language Labs for Interpretation Practice

  Izdavač International Burch University
  ISSN/ISBN 978-9958-834-35-6
  Godina 2014
  Autori Dejan Milinović i Milica Jošić-Milinović
  Strana od 469
  Strana do 474

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Izdavač International Burch University
  ISSN/ISBN 978-9958-834-35-6
  Godina 2014
  Autori Milica Jošić-Milinović i Jelena Pažin
  Strana od 1361
  Strana do 1367