Navigacija

prof. dr Miloš Šolaja
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 414
Katedre
  • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodni odnosi i bezbjednost redovni profesor 29. oktobar 2020.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OSIN22PUK Političko uređenje NR Kine

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MM-4 Međunarodna bezbjednost
MM-6 Međunarodne organizacije
MSP24SI Savremeni izazovi međunarodne bezbjednosti
Akademske studije prvog ciklusa
P-33 Međunarodni odnosi
P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost
P-50 Teorije spoljne politike
PN20-27 Teorije međunarodnih odnosa
PN20-38 Uvod u studije međunarodne bezbjednosti
PN20-43 Regionalne studije bezbjednosti
PN20-45 Osnove spoljne politike
PN20-49 Studije mira
PN-36 Međunarodni odnosi
PN-56 Teorije spoljne politike
Akademske studije trećeg ciklusa
DRDN-P-9 Sub/regionalne politike na Balkanu

Projekti

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU- FP7

Projekat je zasnovan na međuinstitutskoj saradnji u BiH (Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, Sveučilište Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci) a u svrhu pripreme projekta pod nazivom "Balkans Action and Research Integration". Ovaj projekat ima za glavni cilj analizu postojećih odnosa i izazova integracije zemalja zapadnog Balkana (WB) u Evropsku uniju...

Broj projekta 8317020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Đorđe Tomić, ma
prof. dr Miloš Šolaja
prof. dr Braco Kovačević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM