Navigacija

prof. dr Braco Kovačević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 417
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska sociologija redovni profesor 10. april 1997.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OSR-28 Socijalna patologija
S-21 Sociologija prava
S-22 Socijalna ekologija
S-24 Sociologija rada
S-39 Socijalna patologija
SR1-50 Socijalna patologija
SR-49 Socijalna patologija
SRD-18 Socijalna patologija
SRS-46 Socijalna patologija
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDN-S-7 Globalizacija i socijalno-patološke pojave

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Politička kultura nacionalizma

  Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratizacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  DOI 32:316.7(497.6)(082) 324:316.7(497.6)(082)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Braco Kovačević i Ranka Perić-Romić
  Strana od 246
  Strana do 253

Knjige

  Sociologija naselja

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-29-0
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić, Braco Kovačević i Marija Knežević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 198

Projekti

Akcija integracije Balkana u oblasti istraživanja

Projekat je zasnovan na međuinstitutskoj saradnji u BiH (Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, Sveučilište Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci) a u svrhu pripreme projekta pod nazivom "Balkans Action and Research Integration". Ovaj projekat za glavni cilj ima analizu postojećih odnosa i izazova integracije zemalja zapadnog Balkana (WB) u Evropsku uniju...

Broj projekta 8317028
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim prof. dr Miloš Šolaja
prof. dr Braco Kovačević
Đorđe Tomić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU- FP7

Projekat je zasnovan na međuinstitutskoj saradnji u BiH (Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, Sveučilište Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci) a u svrhu pripreme projekta pod nazivom "Balkans Action and Research Integration". Ovaj projekat ima za glavni cilj analizu postojećih odnosa i izazova integracije zemalja zapadnog Balkana (WB) u Evropsku uniju...

Broj projekta 8317020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim prof. dr Braco Kovačević
prof. dr Miloš Šolaja
Đorđe Tomić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM