Navigation

prof. dr Miloš Šolaja
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 414
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Politikologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodni odnosi i bezbjednost redovni profesor October 29, 2020

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MM-4 Međunarodna bezbjednost
MM-6 Međunarodne organizacije
Akademske studije prvog ciklusa
P-33 Međunarodni odnosi
P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost
P-50 Teorije spoljne politike
PN-36 Međunarodni odnosi
PN-56 Teorije spoljne politike
Akademske studije trećeg ciklusa
DRDN-P-9 Sub/regionalne politike na Balkanu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj pojedinih faza procesa proizvodnje koncentrovanog soka na mikrobiološku ispravnost gotovog proizvoda

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Miloš Šolaja, Sanja Stupar, and Snježana Matoš
  Broj 7
  Strana od 19
  Strana do 25

  Mikrobiološka kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u prometu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Dijana Novković, and Danijela Elez
  Volumen 44
  Strana od 155
  Strana do 163

Projekti

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU- FP7

Project Number 8317020
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants Djordje Tomic, ma
prof. dr Milos Solaja
prof. dr Braco Kovacevic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 10000.0 BAM