Navigacija

prof. dr Vojislav Trkulja
redovni profesor

Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 27. maj 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MBZB05 Karantinske bolesti i štetočine biljaka i fitosanitarna kontrola
MBZB08 Dijagnostičke metode u fitopatologiji
Akademske studije prvog ciklusa
OZB07BVVL Bolesti voćaka i vinove loze
OZB07ZVVL Zaštita voćaka i vinove loze
OZB07ZUB Zaštita ukrasnih biljaka
ORP07OZB Osnove zaštite bilja
Akademske studije trećeg ciklusa
06-BZ-O Zaštita biljaka i biološke interakcije u agroekosistemima
07-BZ-O Integralna zaštita biljaka
20-BZ-I Poljoprivredna toksikologija, ekotoksikologija i zaštita životne sredine

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian Spruce (Picea omorika Pancic/Purkyne)

  DOI 10.2298/GENSR1301109C
  Časopis GENETIKA-BELGRADE
  Godina 2013
  Autori Branislav Cvjetković, Milan Mataruga, Jelena Lević, Aleksandar Lučić, Vojislav Trkulja i Željka Kremenović
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 109
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.dgsgenetika.org.rs/abstrakti/vol45no1_rad11.pdf

  Experimental Linseed Oil Production in Banja Luka Region

  Časopis Scientific Bulletin of ESCORENA
  Godina 2009
  Autori Nožinić Miloš, Mihajlo Marković i Vojislav Trkulja
  Volumen 1
  Strana od 45
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.uav.ro/en/journals/scientific-bulletin-of-escorena

  Pojava vlažne truleži salate u polju i plastenicima u Republici Srpskoj

  Časopis Biljni lekar
  Godina 2004
  Autori Vojislav Trkulja, Jovo Stojčić i Biljana Rogić
  Strana od 131
  Strana do 137

Radovi sa skupova

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Naučni skup III INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND XIX SCIENTIFIC CONFERENCE OF AGRONOMISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, Book of Abstract
  Godina 2014
  Autori Ivana Tošić, Vojislav Trkulja, Ivana Koleška, Vida Todorović i Mile Dardić
  Strana od 348
  Strana do 349

  Influence of fungicide treatment and storage on the dynamics of seed germination of Serbian spruce (Picea omorika Panč./Purkyně) from natural forests and planted forests

  Naučni skup International conference “Applied Forestry Research in the 21st Century”
  Publikacija Proceedings
  Godina 2011
  Autori Milan Mataruga, Vasilije Isajev, Vojislav Trkulja i Željka Kremenović
  Strana od 60

  Sadržaj aflatoksina i zearalenona u krmnim smjesama na području Republike Srpske

  Naučni skup XIV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Milanka Drinić, Vojislav Trkulja, Đorđe Grujčić i Bojan Rajčević

Ostali radovi

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Godina 2013
  Autori Ivana Tošić, Vojislav Trkulja, Ivana Koleška, Vida Todorović i Mile Dardić
  Strana od 348
  Strana do 349

Knjige

  Smjernice za integralnu zaštitu šljive

  Izdavač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH: Uprava BiH za zaštitu bilja
  ISBN 333?
  Godina 2017
  Autori Dejana Tešanović, Vojislav Trkulja, Branimir Nježić, Smiljana Knežević, Piotr Sobiczewski i Barbara Labanowska
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Smjernice za integralnu zaštitu krompira

  Izdavač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH: Uprava BiH za zaštitu bilja
  ISBN 333?
  Godina 2017
  Autori Branimir Nježić, Vojislav Trkulja i Enes Smajlović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 121

  Integralna proizvodnja jagodastog voća

  Izdavač JU Poljoprivredni institut RS
  ISBN 978-99938-725-5-9
  Godina 2015
  Autori Vojislav Trkulja, Siniša Mitrić, Hamdija Čivić, Nedžad Karić, Ivan Ostojić, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Miljan Cvetković, Boris Pašalić, Radenko Radović i Hemo Jusović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 218

  Ambrozija

  Izdavač Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini
  ISBN 978-9958-9093-1-3
  Godina 2010
  Autori Vojislav Trkulja, Ivo Ostojić, Ranko Škrbić, Nevenko Herceg, Danijela Petrović i Zlatan Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 194