Navigacija

Branislav Ristić

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Mašinski fakultet
051/433-000 lok.103

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Development of the Concept of Interactive Education in Mechatronics

  Naučni skup DEMI 2011
  Publikacija Proceedings
  Godina 2011
  Autori Miroslav Rogić, Bojan Knežević i Branislav Ristić
  Strana od 819
  Strana do 824