Navigation

Branislav Ristić

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Mašinski fakultet
051/433-000 lok.103

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Development of the Concept of Interactive Education in Mechatronics

  Naučni skup DEMI 2011
  Publikacija Proceedings
  Godina 2011
  Autori Miroslav Rogić, Bojan Knežević, and Branislav Ristić
  Strana od 819
  Strana do 824