Навигација

Вишња Мрђен

Медицински факултет
051/342-800

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСДМ18МИМикробиологија и имунологија
ИСМ07МИМикробиологија и имунологија
ИСС07МИМикробиологија и имунологија
ИСФ07ФМБФармацеутска микробиологија
ИСФ19МБМикробиологија
Академске студије првог циклуса
ОБА18ОБВПОснови бактериологије, вирусологије и паразитологије
ОЗЊ16МПМикробиологија са паразитологијом
ОМЛД18ИИИнтрахоспиталне инфекције
ОМЛД18ИСИХИмунологија са имунохемијом
ОМЛД18КМБКлиничка микробиологија
ОМЛД18МПМикробиологија са паразитологијом
ОС18МПМикробиологија са паразитологијом
ОСИ18МСМБМедицинска и санитарна микробиологија