Навигација

проф. др Саша Павловић
редовни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
053/292-020
Катедре
 • Академија умјетности-Катедра за солфеђо и музичку педагогију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Умјетничко-теоријске дисциплинередовни професор 28. фебруар 2019.

Предмети

Академија умјетности

Академске студије другог циклуса
ММЕТС1Методика солфеђа 1
ММЕТС2Методика солфеђа 2
ММПМППХИ1Методички принципи у примјени хармонског инструмента 1
ММПМППХИ2Методички принципи у примјени хармонског инструмента 2
Академске студије првог циклуса
13МЕМСОЛ1Солфеђо 1
13МЕМСОЛ2Солфеђо 2
13МЕМСОЛ3Солфеђо 3
13МЕМСОЛ4Солфеђо 4
13МЕМСОЛ5Солфеђо 5
13МЕМСОЛ6Солфеђо 6
13МСОЛ1Солфеђо 1
13МСОЛ2Солфеђо 2
13МСОЛ3Солфеђо 3
13МСОЛ4Солфеђо 4
13МСОЛ5Солфеђо 5
13МСОЛ6Солфеђо 6
13МТПМС1Методика солфеђа 1
13МТПМС2Методика солфеђа 2
13МТПМС3Методика солфеђа 3
13МТПМС4Методика солфеђа 4
13МТПСОЛ1Солфеђо 1
13МТПСОЛ2Солфеђо 2
13МТПСОЛ3Солфеђо 3
13МТПСОЛ4Солфеђо 4
13МТПСОЛ5Солфеђо 5
13МТПСОЛ6Солфеђо 6
13МТПСОЛ7Солфеђо 7
13МТПСОЛ8Солфеђо 8
МКДМС3Методика солфеђа 3
МКДМС4Методика солфеђа 4
ММТПМС1Методика солфеђа 1
ММТПМС2Методика солфеђа 2
ММТПМС3Методика солфеђа 3
ММТПМС4Методика солфеђа 4
МТС3МСТематски семинар 3 - Методика солфеђа
МТС4МСТематски семинар 4 - Методика солфеђа

Библиографија

Радови у часописима

  Aplikacija Sight Reading Factory - digitalizacija disciplina pevanje i čitanje s lista

  DOI10.5937
  ЧасописARTEFACT
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  ВолуменVol. 4
  Страна од1
  Страна до13
  Веб адресаhttps://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2406-3134

  Smart Music као интерактивно наставно средство у настави музичке писмености

  ЧасописЗборник радова учитељског факултета Призрен-Лепосавић
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Страна од111
  Страна до126

  Образовни софтвер Malleus са становишта наставе солфеђа

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  ВолуменXXIV
  Страна од95
  Страна до111

  КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА КУРИКУЛУМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА НА ПРИМЕРОТ: АНАЛИЗА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИЧКО ОД I ДО III ОДДЕЛЕНИЕ

  ЧасописВоспитание списание за образовна теорија и практика
  Година2014
  АуториЛенче Насев и Саша Павловић
  Волумен9
  Број13
  Страна од105
  Страна до116
  Веб адресаfile:///C:/Users/Administrator/Downloads/775-1-1508-1-10-20141121%20(1).pdf

Радови са скупова

  Мокрањчев Осмогласник у настави солфеђа Зориславе М. Васиљевић

  Научни скупЗорислава М. Васиљевић – живот и дело
  ПубликацијаПрегледни рад
  Година2020
  АуториСаша Павловић
  Страна од217
  Страна до242

  Зорислава М. Васиљевић – коридор и трасирање путева наставе музичке писмености у Републици Српској

  Научни скупЗорислава М. Васиљевић – живот и дело
  ПубликацијаПрегледни рад - пленарно предавање
  Година2020
  АуториСаша Павловић
  Страна од93
  Страна до111

  Primenljivost obrazovnog softvera Auralia 5 u procesu muzičkog opismenjavanja

  Научни скупMuzička pedagogija – izazov, inspiracija i kreacija, Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije
  ПубликацијаОригинални научни рад
  Година2019
  АуториСаша Павловић
  Страна од265
  Страна до283

  Асонанце и реминисценце са Атоса – симфонијска поема Хилендар Владе С. Милошевића, рад штампан у зборнику извода радова

  Научни скупВладо С. Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација
  DOIISBN 978-99938-27-29-0
  ПубликацијаВладо С. Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Апстракти. Академија умјетности, Бања Лука,
  Година2019
  АуториСанда Додик, Зоран Николић и Саша Павловић
  Страна од44

  Смисао, фазе и начини рада на двослојним музичким примерима по узору на српско народно двогласно певање

  Научни скупДеветнаести педагошки форум сценских уметности - Међународни интердисциплинарни стручно-уметнички научни скуп
  ПубликацијаЗборник радова XIX педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности и Српски форум за истраживање у музичкој педагогији Факултет музичке уметности
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од35
  Страна до47

  Kritički prikaz (ne)usklađenosti nastavnih planova i programa predmeta solfeđo i vokalno instrumentalnih predmeta

  Научни скупPeti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena pedagogija u svijetlu sadašnjih i budućih promjena 5
  ПубликацијаZbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga - Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од358
  Страна до372

  Могућности примене информационо комуникационих технологија у реализацији наставе предмета Музичка култура (предметно подручје- слушање музике)

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од557
  Страна до572

  Каденца – од клишеа до импровизације

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2017
  АуториСаша Павловић
  Страна од594
  Страна до612

  Хорска дела Владе С. Милошевића за децу

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2016
  АуториСаша Павловић
  Страна од18
  Страна до31

  Босанске елегије Владe С. Милошевићa и Ранка Рисојевића („Из думача и шума модрих – XIV босанска елегија)

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2016
  АуториСаша Павловић и Давид Мастикоса
  Страна од60
  Страна до74

  Mogućnosti primene softvera EarMaster 6 u savremenoj nastavi solfeđa u Republici Srpskoj

  Научни скупINFOTEH - JAHORINA 2016
  ПубликацијаZbornik radova XV međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFO-TEH Jahorina, Elektro-tehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  Година2016
  АуториСаша Павловић
  Страна од639
  Страна до642
  Веб адресаhttp://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-4/RSS-4-1.pdf

  Модернизација наставног програма и наставе за предмет Музичка култура у Републици Српској (први разред гимназије)

  Научни скупBalkan art forum - BARTF 2013 - Umetnost i kultura danas
  ПубликацијаЗборник радова Факултета уметности Универзитета у Нишу
  Година2014
  АуториСаша Павловић
  Страна од209
  Страна до219

  Босанске народне пјесме Владе С. Милошевића са становишта наставе ритма

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборник радова, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, Академија наука и умјетности Републике Српске
  Година2014
  АуториСаша Павловић
  Страна од511
  Страна до526

  Плес као елемент наставе солфеђа

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник радова XIV педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2012
  АуториСаша Павловић
  Страна од21
  Страна до34

  Владо С. Милошевић – Босанске народне пјесме - етномузиколошке анализе сеоског певања

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборника радова, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија науке и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске
  Година2012
  АуториСаша Павловић
  Страна од30
  Страна до44

  Рељефно-тачкасто музичко писмо – императив у процесу музичког описмењавања слепих

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник радова XIII педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2011
  АуториСаша Павловић
  Страна од158
  Страна до172

  Пјесме са Змијања Владе Милошевића као примери са елементима музичког фолклора у настави солфеђа

  Научни скупТрадиција као инаспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаТрадиција као инспирација - Владо Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог, Бања Лука
  Година2011
  АуториСаша Павловић
  Страна од613
  Страна до629

  Едукативни софтвери у настави солфеђа

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник XII педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2010
  АуториСаша Павловић
  Страна од205
  Страна до216

  Владо С. Милошевић наставник солфеђа

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборник радова, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музиколошко друштво Републике Српске
  Година2010
  АуториСаша Павловић
  Страна од11
  Страна до29

  Промоција уметничке музике кроз наставу солфеђа

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник IX педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2009
  АуториСаша Павловић
  Страна од60
  Страна до76

  Завршне мелодијске формуле српског црквеног и народног певања - као чиниоци афирмације тоналитета

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник IX педагошког форума, Факултет музичке уметности, Београд
  Година2007
  АуториСаша Павловић
  Страна од131
  Страна до142

  Владо С. Милошевић – Три пут ''Господи помилуј''

  Научни скупТрадиција као инспирација - Владо Милошевић етномузиколог, композитор и педагог
  ПубликацијаЗборник радова, Академија умјетности Бања Лука и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2007
  АуториСаша Павловић
  Страна од155
  Страна до169

  Покрети у мелодици српског црквеног појања

  Научни скупПедагошки форум сценских уметности
  ПубликацијаЗборник VIII педагошког форума. Факултет музичке уметности, Београд
  Година2006
  АуториСаша Павловић
  Страна од8
  Страна до15

Књиге

  Солфеђо 1 – репетиторијум

  ИздавачМузиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802216-00-6
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигепомоћни уџбеник

  Солфеђо 3 +

  ИздавачМузиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802216-01-3
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна58

  Први гудачки квартет - Владо С. Милошевић

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци; Музиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802206-23-6
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна52

  Камени спавач, поема за гудачки квартет и рецитатора – Владо С. Милошевић.

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802206-22-9
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна52

  Четврти гудачки квартет – Владо С. Милошевић

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802206-26-7
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна53

  Трећи гудачки квартет – Владо С. Милошевић

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802206-25-0
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна65

  Други гудачки квартет – Владо С. Милошевић

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске
  ISBNISMN 979-0-802206-23-3
  Година2018
  АуториСаша Павловић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна87

Умјетнички радови

  Партитуре из паучине - Владо С. Милошевић ; носач звука

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, Радио Телевизија Републике Српске.
  ТипОстали уметнички радови
  Година2018
  АуториСаша Павловић

  Владо С. Милошевић - Гудачки квартети носач звука

  ИздавачАкадемија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, Радио Телевизија Републике Српске.
  ТипОстали уметнички радови
  Година2018
  АуториСаша Павловић

  Солфеђо 1 - репетиторијум - носач звука

  ИздавачМузиколошко друштво Републике Српске
  ТипОстали уметнички радови
  Година2018
  АуториСаша Павловић

  Шљива – Spiritus movens - носач звука

  ИздавачРТРС
  ТипОстали уметнички радови
  Година2018
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива" - пројекат Музички караван

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2018
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива" - пројекат Музички караван

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2018
  АуториСаша Павловић

  Дуни ми, дуни

  ТипМузичко дело
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Представљање ауторских композиција

  ТипСамостални концерт (међународног карактера)
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2017
  АуториСаша Павловић

  Играј, Јано

  ТипМузичко дело
  Година2016
  АуториСаша Павловић

  Коледо

  ТипМузичко дело
  Година2016
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива" - "Дани Српске у Србији"

  ТипГрупни концерт (међународног карактера)
  Година2016
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива" - "Дани Српске у Србији"

  ТипГрупни концерт (међународног карактера)
  Година2016
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокално-инструменталног ансамбла СПД "ИВА" и представљање ауторских композиција

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2016
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2016
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокално инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипСамостални концерт (националног карактера)
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Донке

  ТипМузичко дело
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Тројанац

  ТипМузичко дело
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Тебе хвале ангели (мешовити хор)

  ТипМузичко дело
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива" и премијерно представљање музичких композиција

  ТипСамостални концерт (међународног карактера)
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива" на манифестацији „Козара етно-фест“

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Хуманитарни целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД „Ива“

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2015
  АуториСаша Павловић

  Наступ СПД "Ива" у оквиру манифестације „Дани Владе С. Милошевић 2014“ и концерта „Традиција на (с)цени“ – 2014

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2014
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи коцерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2014
  АуториСаша Павловић

  Концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2014
  АуториСаша Павловић

  Премијера композиције „Добро дошо' Христе“

  ИздавачРТРС
  ТипМузичко дело
  Година2014
  АуториСаша Павловић

  Премијера композиције „Зумбалица“

  ТипМузичко дело
  Година2013
  АуториСаша Павловић

  Аутор музике за позоришну представу Путујуће позориште Шопаловић, Љубомира Симовића у режији Владимира Лазића,

  ИздавачНародно позориште Републике Српске
  ТипМузичко дело
  Година2012
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт вокално-инструменталног ансамбла СПД "ИВА"

  ИздавачСПД "ИВА"
  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2012
  АуториСаша Павловић

  Наступи вокалног ансамбла СПД "Ива"

  ТипГрупни концерт (међународног карактера)
  Година2011
  АуториСаша Павловић

  Премијера композиције Засп'о Јанко под јабланом

  ИздавачРТРС
  ТипМузичко дело
  Година2011
  АуториСаша Павловић

  Носач звука Трава ива од мртва прави жива.

  ИздавачРТРС
  ТипМузичко дело
  Година2011
  АуториСаша Павловић

  Композиције: Зелен орај, Заспо Јанко, Трилогија, Врбица, Прелетеше птице ластавице, Девојче, црвено јаболче и Мој дилбере

  ИздавачРТРС
  ТипМузичко дело
  ТехникаАранжер, музички извођач
  Година2011
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокално-инструменталног ансамбла СПД "Ива"

  ИздавачСрпско пјевачко друштво "Ива" Добој
  ТипГрупни концерт (међународног карактера)
  Година2011
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерти вокалног ансамбла СПД „Ива“

  ИздавачСПД "ИВА"
  ТипГрупни концерт (међународног карактера)
  Година2009
  АуториСаша Павловић

  Наступ на хуманитарном, васкршњем концерту Подигнимо Ступове, вокално-инструментални ансамбл СПД "Ива"

  ИздавачРТРС
  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2008
  АуториСаша Павловић

  Златна медаља, VI Хорски фестивал, Мајске музичке свечаности

  ТипОстали уметнички радови
  Година2007
  АуториСаша Павловић

  Сребрна медаља, VI Хорски фестивал, Мајске музичке свечаности

  ТипОстали уметнички радови
  Година2007
  АуториСаша Павловић

  Целовечерњи концерт мешовитог хора Српског пјевачког друштва „Ива“,

  ИздавачСрпско пјевачко друштво "Ива", Добој
  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2007
  АуториСаша Павловић

  Специјална награда за очување и извођење старог српског изворног певања, V Хорски фестивал, Мајске музичке свечаности

  ТипОстали уметнички радови
  Година2006
  АуториСаша Павловић

  Сребрна медаља, IV Хорски фестивал, Мајске музичке свечаности

  ТипОстали уметнички радови
  Година2005
  АуториСаша Павловић

  Златна медаља, II Хорски фестивал, Мајске музичке свечаности

  ТипОстали уметнички радови
  Година2003
  АуториСаша Павловић

  Златна медаља на I Хорском фестивалу Мајске музичке свечаности

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2002
  АуториСаша Павловић