Навигација

Архива новости

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Борислава Петковића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Борислава Петковића, под насловом: "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима" дати на увид јавности. ...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Данијеле Шијан

Дана 21.04.2016. године кандидат Данијела Шијан, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Евалуација пројеката прекограничне сарадње у Босни и Херцеговини". Одбрана ће се о...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Дарије Војновић

Дана 20. 07. 2015. године кандидат Дарија Војновић, дипл. инж. пољопривреде браниће завршни - магистарски рад на тему: "Рурални туризам - шанса за диверсификацију прихода сеоских домаћинстава на подручју општине Лакташи"Одбрана ће се одржати у Библиоте...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Славице Милићевић

  Дана 13. 07. 2015. године са почетком од 11,30 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Славица Милићевић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање дејства линурона и прометрина на контролу корова...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Марије Дакић

Дана 13. 07. 2015. године са почетком од 09,30 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Марија Дакић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Проучавање коровске флоре у усеву соје и могућности њене контроле ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Славице Милићевић

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Славице Милићевић, под насловом:"Испитивање дејства линурона и прометрина на контролу корова, органску продукцију и принос кромпира"дати на увид јавности.Заинте...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Марије Дакић

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Марије Дакић, под насловом: "Проучавање коровске флоре у усеву соје и могућности њене контроле применом хербицида"дати на увид јавности. Заинтересовани исте мог...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Љиљане Мисирача

Дана 05. 08. 2015. године кандидат Љиљана Мисирача, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Поправка флористичког састава и производних особина природних травњака ливадског подричја Бања Луке".Одбрана ће...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Сање Чекић

Дана 05. 08. 2015. године кандидат Сања Чекић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Коровска флора и вегетација Лијевча поља".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривредног факултета са почетком од...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Реље Столића

Дана 30. 03 2015. године кандидат Реља Столић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Родни потенцијал генеративних пупољака на различитим таласима раста дугих родних грана кајсије ".Одбрана ће се одржа...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Дана 24. 03. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Александар Налесник, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера"Од...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Марије Јовичић

Дана 18. 03 2015. године кандидат Марија Јовичић, дипл. инж. пољопривреде за анималну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај температуре одмрзавања на параметре квалитета биковског сјемена".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Слободана Стојнића

Дана 16. 03 2015. године кандидат Слободан Стојнић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Специфичности раста и развића подлога јабуке у зависности од бујности и земљишног супстрата".Одбрана ће се одрж...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Иване Кецман

Дана 16. 03 2015. године кандидат Ивана Кецман, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Помолошка карактеризација генотипова јабуке из колекције у Сребренику".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривр...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Јелене Давидовић

Дана 16. 03 2015. године кандидат Јелена Давидовић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Усклађеност регулаторних оквира за расадничку производњу у Републици Српској и Босни и Херцеговини са регулаторним оквиром Европске...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Николине Зрнић

Дана 21. 02 2015. године кандидат , Николина Зрнић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Вода као производни фактор и њен утицај на обим, стабилност и економске показатеље ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Александра Налесника, под насловом: "Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера" дати на увид јавности.Заинтересовани исте могу добити на увид ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Бранислава Зорића

Дана 14. 02 2015. године кандидат Бранислав Зорић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу - хортикултура - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Утицај 1-метилциклопропена на динамику промјене основних физичко-хемијских параметара п...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Славише Блаженовића

Дана 17. 02. 2015. године, са почетком од 12,00 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Славиша Блаженовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Ефикасност употребе пребиотика у исхрани на производне кара...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Слободана Момића

Универзитет у Бањој ЛуциПољопривредни факултетБања Лука, 15.12.2014.  ОБАВЈЕШТЕЊЕ   Дана 22. 12 2014. године кандидат Слободан Момић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Класификација, линеарне мјере, текстура и боја ме...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Славише Блаженовића, под насловом: "Ефикасност употребе пребиотика у исхрани на производне карактеристике пилића и садржај бактерија у фецесу" дати на увид јавн...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 16.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мирјана Делић-Јовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:" Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактерист...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Богољуб Новаковић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у к...

Дана 28. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Милан Кошчица, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walke...