Навигација

Архива новости

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме видео конференцијског система за салу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме видео конференцијског система за салу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке и уградње столарије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке и уградње столарије на Правном факултету Универзитета у Бањој ЛуциOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i ugradnje stolarije na Pravnom fakultetu Univerziteta u ...

Oсновни елементи уговора ЈН-32/15 - јавна набавка и испорука трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Oсновни елементи уговора ЈН-32/15 - јавна набавка и испорука трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци Прилог: Основни елементи уговора ЈН-32/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Природно-математичког факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Пољопривредног факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Пољопривредног факултета

Обавјештење о набавци и Тендерска докумнтација за јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене објеката Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о набавци Тендерска докумнтација за јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене објеката Универзитета у Бањој Луци

Oдлука о поништењу поступка јавне набавке аудио-визуелне опреме за стварање отворених едукативних ресурса у оквиру Темпус Baektel пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе Aрхитектонско-грађевинско-ге

Oдлука о поништењу поступка јавне набавке аудио-визуелне опреме за стварање отворених едукативних ресурса у оквиру Темпус Baektel пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе Aрхитектонско-грађевинско...

Набавка лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ

Обавјештење о набавци - Набавка лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Б...

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета УБЛ

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, налази се у прилогуОдл...

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског  смјештаја за потребе Медицинског, Економског, Пољопривредног и Шумарског   факултета Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Медицинског, Економског, Пољопривредног и Шумарског факултета Универзитета у Бањој ЛуциПозив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског  смјештаја за потребе ...

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског  смјештаја за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој ЛуциПозив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој ...

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка услуга друмског превоза за потребе организационих јединица Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка услуга друмског превоза за потребе организационих јединица Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Основни елементи уговора

Обавјештење о додјели уговора - јавна набавка и испорука калибрационе станице за аутоматску калибрацију уређаја за мјерење опасних гасова Алтаир 5X (Calibration Altair 5X) за потребе Машинског факултета УБЛ

Обавјештење о додјели уговора - јавна набавка и испорука калибрационе станице за аутоматску калибрацију уређаја за мјерење опасних гасова Алтаир 5X (Calibration Altair 5X) за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Основни елемен...

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка и уградња вањских хидраната на локацији Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка и уградња вањских хидраната на локацији Булевар војводе Петра Бојовића 1А Прилог: Основни елементи уговора

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, налази се у прилогу Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, налази се у прилог Позив за достављање понуда

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка намјештаја за опремање свечане сале за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка намјештаја за опремање свечане сале за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој ЛуциПрилог: Основни елементи уговора 

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка радова на санацији свечане сале и тоалета (мушког и женског) за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка радова на санацији свечане сале и тоалета (мушког и женског) за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој ЛуциПрилог: Основни елементи уговора

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга друмског превоза за потребе Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга друмског превоза за потребе Универзитета у Бањој Луци налази се у прилогуПрилог 

Обавјештење о заједничкој јавној набавци рачунарске и техничке опреме за потребе пројекта „Fostering students` enterpreneurship and open innovation in university-industry collaboration“ за потребе Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Зеници

Обавјештење о заједничкој јавној набавци рачунарске и техничке опреме за потребе пројекта „Fostering students` enterpreneurship and open innovation in university-industry collaboration“ за потребе Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Зеници. Тенд...

Одлука о поништењу поступкајавне набавке сеизмографа са пратећом опремом за потребе Рударског факултета УБЛ

Одлука о поништењу поступкајавне набавке сеизмографа са пратећом опремом за потребе Рударског факултета УБЛ, налази се у прилогуОдлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ, налази се у прил...

Тендерска документацију за јавну набавку беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета УБЛ

Тендерска документацију за јавну набавку беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у прилогуТендерска документација   

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке намјештаја за опремање свечане сале на Машинском факултету Унивезитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке намјештаја за опремање свечане сале на Машинском факултету Унивезитета у Бањој Луци налази се у прилогуОдлука о избору најповољнијег понуђача